Học phí, lệ phí nhập học khóa tuyển sinh 2022

10107

Trường Đại học Bình Dương thông báo mức học phí, lệ phí nhập học khóa tuyển sinh năm 2022, như sau:

1️⃣ Học phí các ngành:

STT

Ngành học

Tín chỉ toàn khóa

Tín chỉ HK1

Học phí HK1 chưa giảm

Học phí sau khi giảm 15%

1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
150 11 7,115,000 6,047,750
2 Kế toán
120 12 7,542,000 6,410,700
3 Quản trị kinh doanh
120 12 7,542,000 6,410,700
4 Tài chính – Ngân hàng
120 12 7,542,000 6,410,700
5 Ngôn ngữ Anh
120 12 7,728,000 6,568,800
6 Công nghệ sinh học
120 12 7,749,000 6,586,650
7 Công nghệ thực phẩm
120 12 7,749,000 6,586,650
8 Công nghệ thông tin
120 12 7,749,000 6,586,650
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
150 12 7,935,000 6,744,750
10 Việt Nam học
120 13 8,155,000 6,931,750
11 Hàn Quốc học
120 13 8,548,000 7,265,800

12

Nhật Bản học

120

13

8,548,000

7,265,800

13

Kiến trúc

150

13

8,776,000

7,459,600
14 Công nghệ kỹ thuật ô tô
150 13 9,089,000 7,725,650
15
Luật kinh tế
120 15 9,588,000 8,149,800
16 Dược học 150 13 9,654,000 8,205,900
17 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
120 14 11,218,000 9,535,300

✔  Một năm học có 3 học kỳ chính; mỗi học kỳ tối thiểu 7 tín chỉ, tối đa 15 tín chỉ.

2️⃣ Lệ phí nhập học: 1.000.000 đồng (đã được tặng 50% lệ phí).

Lệ phí nhập học gồm: Phí hồ sơ, quản lý hồ sơ; đồng phục áo khoác; đồng phục thể dục; thẻ sinh viên; khám sức khỏe đầu năm.

3️⃣ Phí Bảo hiểm y tế (15 tháng): 705.000 đồng.

🏅 450 thí sinh đăng ký nhập học đầu tiên sẽ được tặng ngay học bổng 12 triệu đồng (Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-ĐHBD ngày 28/12/2021)

🔰 Xem chi tiết TẠI ĐÂY