Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023

Thứ ba - 19/12/2023 06:17
slider tuyen sinh thac si dot 3 2023 1240x500

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023, như sau:

1️⃣ Chuyên ngành tuyển sinh và phương thức tuyển sinh:

STT

Chỉ tiêu (*)

Mã ngành

Chuyên ngành

Phương thức tuyển sinh (*)

1 25 8340201 Tài chính ngân hàng - Xét tuyển theo bảng điểm tích lũy của bậc đại học của thí sinh dự tuyển (chi tiết điểm quy đổi theo thang điểm trung bình toàn khóa học bậc đại học). - Đối với môn ngoại ngữ: Xét tuyển môn ngoại ngữ đối với các thí sinh có văn bằng, chứng chỉ đạt trình độ tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được quy định tại mục 5.2.
2 30 8220201 Ngôn ngữ Anh
3 55 8340101 Quản trị kinh doanh
4 75 8310110 Quản lý kinh tế

(*) Chỉ tiêu dự kiến năm học 2023-2024

2️⃣ Hình thức và thời gian đào tạo:

➖ Hình thức đào tạo: Chính quy

➖ Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ trong vòng 24 tháng

3️⃣ Phương thức tuyển sinh (*)

Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung bậc đại học (điểm trung bình toàn khóa học) đối với thí sinh dự tuyển, thang điểm quy đổi cụ thể như sau:

⬛ Thí sinh tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo theo niên chế có điểm trung bình toàn khóa tích lũy:

➕ Từ 5.00 đến 6.49: Điểm quy đổi xét tuyển là 30 điểm.

➕ Từ 6.50 đến 7.90: Điểm quy đổi xét tuyển là 40 điểm.

➕ Từ 8.00 đến 8.90: Điểm quy đổi xét tuyển là 50 điểm.

➕ Từ 9.00 đến 10: Điểm quy đổi xét tuyển là 60 điểm.

⬛ Thí sinh tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo theo tín chỉ có Điểm trung bình toàn khóa tích lũy:

➕ Từ 2.00 đến 2.49: Điểm quy đổi xét tuyển là 30 điểm.

➕ Từ 2.50 đến 3.19: Điểm quy đổi xét tuyển là 40 điểm.

➕ Từ 3.20 đến 3.59: Điểm quy đổi xét tuyển là 50 điểm.

➕ Từ 3.60 đến 4.00: Điểm quy đổi xét tuyển là 60 điểm.

✔️ Xét tuyển môn ngoại ngữ đối với các thí sinh có văn bằng, chứng chỉ đạt trình độ tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được quy định tại Mục 5.2.
✔️ Thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam.
✔️ Việc tuyển sinh có thể tổ chức trực tuyến theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo khi đáp ứng những điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp.
✔️ Tổ chức thi môn Ngoại ngữ 04 kỹ năng: Đọc, viết, nghe, nói theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khung năng lực ngoại ngữ đối với thí sinh chưa đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ được quy định tại Mục 5.2.
✔️ Môn thi Ngoại ngữ đối với các ngành dự tuyển:
➕ Ngành Quản trị kinh doanh: Tiếng Anh.
➕ Ngành Quản lý kinh tế: Tiếng Anh.
➕ Ngành Tài chính - Ngân hàng: Tiếng Anh.
➕ Ngành Ngôn ngữ Anh: Tiếng Trung.
4️⃣ Đối tượng và điều kiện dự tuyển
4️⃣.1️⃣ Điều kiện về văn bằng
a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;
b) Ngành phù hợp là ngành đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sĩ. Những trường hợp phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung trước khi dự tuyển xem trong Phụ lục 2 của Thông báo này. Đối với các ngành quản trị và quản lý, đào tạo theo chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, ngành phù hợp ở trình độ đại học bao gồm những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị, quản lý xem trong Phụ lục 1 của Thông báo này;
c) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành. Phải được công chứng bằng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4️⃣.2️⃣ Có đủ sức khỏe để học tập.
4️⃣.3️⃣ Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo Thông báo này.
4️⃣.4️⃣ Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của Trường Đại học Bình Dương.
5️⃣ Yêu cầu ngoại ngữ đối với người dự tuyển
5️⃣.1️⃣ Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo bảng dưới đây hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
5️⃣.2️⃣ Văn bằng chứng chỉ quốc tế tương đương theo bảng sau: Tiếng Anh
Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS CEFR
Tương đương Bậc 3 4.0-5.0 450 - 499 ITP 30 - 45 IBT Nghe: 275-399 Đọc: 275-384 Nói: 120-159 Viết: 120-149 B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill. Thang điểm: 140-159 Preliminary (65) 40 B1
  Một số tiếng khác
Khung năng lực ngoại ngữ VN Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật
Tương đương Bậc 3 TRKI 1

  TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

Goethe-Zertifikat B1; TDN 3 HSK Bậc 3 JLPT N4
5️⃣.3️⃣ Các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ khác thay thế khoản5️⃣.2️⃣
a) Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính Trường Đại học Bình Dương cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
6️⃣ Đối tượng và chính sách ưu tiên
6️⃣.1️⃣ Đối tượng
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
c) Con liệt sĩ.
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.
e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này.
f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
6️⃣.2️⃣ Chính sách ưu tiên
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 6.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm khi xét theo điểm ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không đủ điểm ngoại ngữ theo quy định.
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
7️⃣ Hồ sơ dự tuyển
✒✒✒ Thí sinh có thể nhận hồ sơ tại Bộ phận quản lý đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế hoặc Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, cổng trước Trường Đại học Bình Dương) hoặc có thể tải file hồ sơ về từ website: saudaihoc.bdu.edu.vn hoặc tuyensinh.bdu.edu.vn.
Hồ sơ dự thi bao gồm:
  • Đơn xin dự tuyển;
  • Giấy cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính;
  • Lý lịch khoa học 01 bản (dán hình 3×4 cm, đóng dấu giáp lai lên hình và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương);
  • Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học có chứng thực 01 bản;
  • Đối với học viên tốt nghiệp chương trình nước ngoài hoặc chương trình liên kết phải nộp bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp, bảng điểm và bản sao công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT (có chứng thực).
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ có chứng thực 01 bản;
  • Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
  • Ảnh 3×4 chụp chân dung trong thời gian 06 tháng tính đến ngày dự tuyển 04 ảnh (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau);
  • Phong bì thư dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ liên hệ của người dự tuyển 02 phong bì.Tải hồ sơ tại đây
8️⃣ Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp ngành phù hợp: Dự kiến từ ngày 31/10/2023 đến ngày 27/11/2023.
➖ Học phí môn học bổ sung kiến thức: 850.000 đồng/môn học.
➖ Thí sinh cập nhật danh sách các môn học bổ sung kiến thức dành cho đối tượng tốt nghiệp ngành phù hợp so với ngành đăng ký dự tuyển tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông báo này.
9️⃣ Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển và xét tuyển
9️⃣.1️⃣ Phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2023 (thời gian làm việc: 07h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần). Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ được nêu trong Mục 11 của Thông báo này.
9️⃣.2️⃣ Thời gian xét tuyển dựa trên bảng điểm toàn khóa bậc đại học, xét tuyển môn ngoại ngữ đối với thí sinh đạt điều kiện về văn bằng, chứng chỉ quy định tại Mục 5.2 dự kiến: Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 16/12/2023
9️⃣.3️⃣ Thời gian ôn thi môn ngoại ngữ dự kiến: Từ ngày 02/12/2023 đến 10/12/2023.
9️⃣.4️⃣Thời gian thi môn ngoại ngữ dự kiến: Ngày 25/12/2023.
9️⃣.5️⃣ Thời gian thông báo kết quả dự kiến: Ngày 31/12/2023.
9️⃣.6️⃣ Thời gian nhập học dự kiến: Ngày 08/01/2024.
9️⃣.7️⃣ Lệ phí tuyển sinh: Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên bảng điểm toàn khóa bậc đại học, xét tuyển môn ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu tại Mục 5.2 là 500.000 đồng/thí sinh. Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên bảng điểm toàn khóa bậc đại học, dự thi môn ngoại ngữ: 2.500.000 đồng/thí sinh (đã bao gồm lệ phí ôn tập và thi môn ngoại ngữ).
1️⃣0️⃣ Học phí dự kiến Năm học 2023-2024 học phí đối với đào tạo trình độ thạc sĩ:
➖ Bình Dương: 68.000.000 đồng/toàn khóa học (có thể chia thành 03 đợt đóng trong khóa học đào tạo trình độ thạc sĩ).
➖ Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau: 72.000.000 đồng/toàn khóa học (có thể chia thành 03 đợt đóng trong khóa học đào tạo trình độ thạc sĩ).
1️⃣1️⃣ Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ
1️⃣1️⃣.1️⃣ Tại Bình Dương: Phòng Tuyển sinh
Số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0789 269 219 – 0274 6 511 756 – 0274 6 543 616

1️⃣1️⃣. 2️⃣ PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU
Số 3, Đường Lê Thị Riêng, phường 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 0971 936 819 – 0290 6 539 468 – 0290 6 273 968

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY: Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 3 năm 2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây