TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào 15 ngành tại BDU hạn cuối ngày 15/10

Chi tiết các phương án xét tuyển bổ sungPhương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3...

TUYỂN SINH THẠC SĨ

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021...

Tức tức tuyển sinh 2021

Tuyển sinh Tiến Sĩ

Tuyển sinh các hệ khác

Chiêu sinh nghiệp vụ, chứng chỉ