TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2023

TT Ngành học Điểm trúng tuyển Ghi chú THPT Học bạ ĐGNL 1 Kế toán 15 15 500 Cơ sở chính; Phân hiệu 2 Quản trị kinh doanh Chuyên ngành -         Quản trị doanh nghiệp -        ...

TUYỂN SINH THẠC SĨ

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2023

1️⃣ Chuyên ngành tuyển sinh và phương thức tuyển sinh: STT Chỉ tiêu (*) Mã ngành Chuyên ngành Phương thức tuyển sinh...

TIN TỨC TUYỂN SINH

Tuyển sinh Tiến Sĩ

Tuyển sinh các hệ khác

Chiêu sinh nghiệp vụ, chứng chỉ