TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Còn 03 ngày để nhận học bổng 12 triệu VNĐ khi nhập học vào 15 ngành mũi nhọn BDU

Chỉ cần sử dụng 1 trong 5 phương án dưới đây là bạn đã có thể vừa đậu đại...

TUYỂN SINH THẠC SĨ

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021...

Tức tức tuyển sinh 2021

Tuyển sinh Tiến Sĩ

Tuyển sinh các hệ khác

Chiêu sinh nghiệp vụ, chứng chỉ