TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (dự kiến)

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 Trường Đại học Bình Dương thông báo kế hoạch tuyển sinh...

TUYỂN SINH THẠC SĨ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022...

TIN TỨC TUYỂN SINH

Tuyển sinh Tiến Sĩ

Tuyển sinh các hệ khác

Chiêu sinh nghiệp vụ, chứng chỉ