TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Học phí, lệ phí nhập học khóa tuyển sinh 2022

Trường Đại học Bình Dương thông báo mức học phí, lệ phí nhập học khóa tuyển sinh năm 2022,...

TUYỂN SINH THẠC SĨ

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022...

TIN TỨC TUYỂN SINH

Tuyển sinh Tiến Sĩ

Tuyển sinh các hệ khác

Chiêu sinh nghiệp vụ, chứng chỉ