Trường Đại học Bình Dương Lễ khai giảng thạc sĩ Quản lý Giáo dục khóa 39 tại Bình Dương

0
1648

Trường Đại học Bình Dương Lễ khai giảng lớp thạc sĩ Quản lý Giáo dục phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tại Bình Dương

Thời gian: ngày 29 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A1 – Lầu 1 – Khu giảng đường A – Trường Đại học Bình Dương.

Thành phần tham dự:

Về phía Trường Đại học Bình Dương:

  • PGS.TS. Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng;
  • Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Về phía Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng:

  • PGS.TS. Lê Quang Sơn – Phó Giám Đốc Đại học Đà Nẵng

Trân trọng./.