Trường Đại học Bình Dương Lễ khai giảng thạc sĩ Quản lý Giáo dục khóa 39 tại Bình Dương

1770

Trường Đại học Bình Dương Lễ khai giảng lớp thạc sĩ Quản lý Giáo dục phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tại Bình Dương

Thời gian: ngày 29 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp A1 – Lầu 1 – Khu giảng đường A – Trường Đại học Bình Dương.

Thành phần tham dự:

Về phía Trường Đại học Bình Dương:

  • PGS.TS. Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng;
  • Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường.

Về phía Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng:

  • PGS.TS. Lê Quang Sơn – Phó Giám Đốc Đại học Đà Nẵng

Trân trọng./.