Tuyển sinh đại học 2020: Thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng tùy thích

369

Năm nay, Bộ GD-ĐT vẫn hỗ trợ các trường xây dựng cổng thông tin chung để phục vụ việc xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Theo PGS Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), những quy định liên quan tới việc sử dụng xét tuyển đại học dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT trong Quy chế tuyển sinh 2020 vẫn giữ ổn định như năm 2019.

Bộ GD-ĐT vẫn hỗ trợ các trường xây dựng cổng thông tin chung để phục vụ việc xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Một ngành không được dùng quá 4 tổ hợp để xét tuyển

Theo bà Thủy, thực tế tuyển sinh của năm 2019 cho thấy, khi thông báo tổ hợp xét tuyển, một số trường đã đưa ra những tổ hợp “lạ”, không phù hợp với ngành nghề đào tạo. Vì thế, năm nay, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường chấp hành nghiêm túc nguyên tắc lựa chọn tổ hợp các bài thi/môn thi để xét tuyển mà Quy chế tuyển sinh 2020 quy định.

Thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Cụ thể: sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó có ít nhất 1 trong 2 bài thi toán, ngữ văn để xét tuyển. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo; không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho 1 ngành (những tổ hợp chỉ thay đổi các ngoại ngữ khác nhau được coi là 1 tổ hợp).

Đối với các trường, ngành có thi năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất 1 bài thi/môn thi toán hoặc ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển.

Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển.

Hiệu trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình về quy trình, cơ sở xác định tổ hợp tuyển sinh.

"Thoải mái" nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất

Bà Thủy cũng cho biết, để hỗ trợ các trường sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng, duy trì và vận hành Cổng thông tin tuyển sinh, trong đó bao gồm các thông tin về chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh; cơ sở dữ liệu về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh.

Để đăng ký xét tuyển, thí sinh ghi nguyện vọng của mình vào hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm thu nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh phải cập nhật phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh, điều chỉnh sai sót (nếu có), lưu hồ sơ và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.

Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này.

Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngoài việc thực hiện các quy định của Bộ GD-ĐT còn phải thực hiện các quy định, hướng dẫn của bộ liên quan.

Thí sinh phải xác nhận nhập học đúng thời gian quy định

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do mỗi trường đã thông báo, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ xét tuyển thí sinh khác trong các đợt tiếp theo (nếu có).

Các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 15 ngày.

Các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và danh sách thí sinh nhập học theo tất cả các phương thức của các đợt tuyển sinh lên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để loại số thí sinh đã nhập học này ra khỏi danh sách xét tuyển các đợt tiếp theo.

Nguồn: Quý Hiên – Báo Thanh Niên