Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét, đưa ra ngưỡng điểm vào đại học

469

Kỳ thi quốc gia năm 2018 dư luận đang rất bất bình về bê bối gian lận điểm thi tại một số tỉnh, nhiều địa phương cũng bị nghi ngờ với số điểm cao bất thường, khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải lập tổ công tác đi xác minh. Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị nên giao cho các trường đại học chủ trì hoặc để 2 cụm thi tốt nghiệp và đại học như năm 2015 để đảm bảo khách quan, công bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét, đưa ra ngưỡng điểm vào đại học các môn đạt 6 điểm trở lên mới đảm bảo chất lượng

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa

1. Về đề nghị nên giao cho các trường đại học chủ trì hoặc để 2 cụm thi tốt nghiệp và đại học như năm 2015

Việc giao cho các trường đại học chủ trì hoặc để 2 cụm thi tốt nghiệp và đại học như năm 2015 đã từng được đưa ra bàn thảo, cân nhắc kỹ lưỡng và kết quả cho thấy phương án nêu trên chưa thực sự phù hợp với quyền tự chủ tuyển sinh của các trường đại học, với Luật Giáo dục hiện hành và với thực tế hiện nay. Trong khi đó, cơ cấu tổ chức các hội đồng thi kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia hiện nay có tính thực tế, khả thi, đảm bảo khách quan, công bằng nếu có các giải pháp điều chỉnh. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện những điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để tổ chức ổn định đến năm 2020.

Ngày 04/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, tiếp tục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh cũng như xã hội; đồng thời, thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập đảm bảo tổ chức thi khách quan, an toàn, nghiêm túc như: điều động các trường đại học, cao đẳng đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình; quy định chặt chẽ về sắp xếp phòng thi, nhất là đối với các thí sinh tự do; thống nhất quy trình, quy cách niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi tại Điểm thi và Hội đồng thi; Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng cường tính bảo mật, có chức năng giám sát, kiểm soát chặt chẽ người dùng, đảm bảo phòng, chống, đồng thời có thể phát hiện, truy xuất các tác động trái phép vào bài thi; tăng cường chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn, phân công cán bộ thực hiện các khâu của Kỳ thi theo đúng quy định của quy chế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan Công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cũng như kỹ năng phòng chống, phát hiện các gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao để đảm bảo tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng.

2. Về đề nghị đưa ra ngưỡng điểm vào đại học các môn đạt 6 điểm trở lên mới đảm bảo chất lượng

Để thực hiện chủ trương tự chủ đại học, Luật Giáo dục đại học quy định: “Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển; Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh” (Điều 34).

Thực hiện quy định trên, từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung đối với các ngành, các trường trong tuyển sinh đại học; trừ các ngành đào tạo giáo viên vẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng này và các ngành sức khoẻ, có cấp chứng chỉ hành nghề sẽ quy định ngưỡng này từ năm 2019. Các trường đại học tự chủ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành khác, xây dựng chính sách chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng chung do pháp luật quy định và có trách nhiệm giải trình về chính sách chất lượng của trường mình, trong đó có chất lượng đầu vào trong tuyển sinh. Theo xu hướng quốc tế, việc quản lý chất lượng giáo dục cần chuyển từ chú trọng chất lượng đầu vào sang quản lý chất lượng trong quá trình đào tạo và đặc biệt là quản lý chất lượng đầu ra. Vì vậy, Luật Giáo dục đại học quy định: “Cơ sở giáo dục đại học tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh; công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, chất lượng đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp; bảo đảm chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đã công bố” (Điều 34) để người học lựa chọn và xã hội giám sát chất lượng của các trường.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào phổ điểm thi hàng năm để cân nhắc khi xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho các ngành sức khoẻ và đào tạo giáo viên; đồng thời, sẽ chuyển ý kiến "đưa ra ngưỡng điểm vào đại học các môn đạt 6 điểm trở lên" để các trường đại học xem xét khi xây dựng chính sách chất lượng tuyển sinh của mỗi trường. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Bộ Giáo dục và Đào tạo