THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN CỦA CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

619

Đại học Bình Dương kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Bình Dương bằng kết quả thi THPT quốc gia. Đại học Bình Dương kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường điều chỉnh nội dung nhỏ của Đề án tuyển sinh của Trường mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường. Cụ thể, cho phép Trường điều chỉnh thành phần của chỉ tiêu xét tuyển.

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu đã đăng ký theo Đề án Chỉ tiêu xin điều chỉnh
Xét theo KQ thi THPT quốc gia Theo học bạ THPT Tổng chỉ tiêu Xét theo KQ thi THPT quốc gia Theo học bạ THPT Tổng chỉ tiêu
Mã trường: DBD            
Các ngành đào tạo đại học            
1 52140206 Giáo dục Thể chất 15 35 50 35 15 50
2 52220113 Việt Nam học 20 70 90 70 20 90
3 52220201 Ngôn ngữ Anh 20 70 90 70 20 90
4 52220330 Văn học 20 70 90 70 20 90
5 52310301 Xã hội học 20 70 90 70 20 90
6 52340101 Quản trị kinh doanh 75 175 250 175 75 250
7 52340201 Tài chính – Ngân hàng 75 175 250 175 75 250
8 52340301 Kế toán 75 175 250 175 75 250
9 52380107 Luật Kinh tế 75 175 250 175 75 250
10 52420201 Công nghệ sinh học 30 70 100 70 30 100
11 52480201 Công nghệ thông tin 20 70 90 70 20 90
12 52510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 20 70 90 70 20 90
13 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử 20 70 90 70 20 90
14 52580102 Kiến trúc 20 70 90 70 20 90
Tổng cộng 505 1365 1870 1365 505 1870