THI TỐT NGHIỆP: GIẢM THỜI GIAN LÀM BÀI, THÊM ĐỐI TƯỢNG MIỄN THI

482

Thời gian làm bài và đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT 2014: Đối với hai môn bắt buộc là môn Toán và Ngữ văn, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã quyết định giảm thời gian làm bài từ 150 phút của năm trước xuống còn 120 phút.

Bộ Giáo dục – Đào tạo đã chính thức quyết định giảm thời gian làm bài hai môn Toán và Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian làm bài và đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT 2014

Chiều 28.3, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Theo quy chế này, hai nội dung quan trọng nhất là môn thi và hình thức thi được dự kiến: thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Đối với hai môn bắt buộc là môn Toán và Ngữ văn, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã quyết định giảm thời gian làm bài  từ 150 phút của năm trước xuống còn 120 phút.

Các môn khác vẫn giữ nguyên. Cụ thể, Lịch sử và Địa lí: 90 phút; Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ: 60 phút.

Thời gian làm bài và đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT 2014

Thời gian làm bài và đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT 2014

Về tổ chức thi, khác với dự thảo ban đầu (không cho phép tổ chức thi theo cụm), Quy chế ban hành chính thức vẫn quyết định cho phép ghép nhiều trường vào một hội đồng thi.

Mỗi thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm sáu chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của hội đồng thi, đảm bảo trong hội đồng thi không có thí sinh trùng số báo danh.

Bổ sung học sinh khuyết tật vào đối tượng miễn thi tốt nghiệp

Về đối tượng miễn thi tốt nghiệp, quy chế bổ sung thêm một số đối tượng miễn thi: cụ thể: Người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ; Người học khiếm thị, khuyết tật.

Về điều kiện miễn thi: Đối với người học khiếm thị, khuyết tật được miễn thi với điều kiện: học hết chương trình trung học phổ thông; đủ điều kiện dự thi theo quy định; được các cơ sở y tế và trường phổ thông nơi học tập xác nhận tình trạng khiếm thị, khuyết tật.

Cộng kết quả trung bình lớp 12 vào điểm xét tốt nghiệp

Theo quy chế mới, việc xét tốt nghiệp sẽ không chỉ tính điểm thi như trước đây mà còn có cả điểm học lực ở lớp 12 của mỗi học sinh.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp sẽ bằng tổng điểm 4 bài thi + tổng điểm khuyến khích (nếu có) chia cho 4, rồi cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 chia cho 2.

Điểm xếp loại tốt nghiệp bằng điểm trung bình 4 bài thi cộng điểm trung bình cả năm lớp 12 chia cho 2.

Theo tác giả Tuệ Nguyễn, báo Thanh niên