Sức hút đặc biệt từ ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng

311
Trong những năm gần đây, đặc biệt khi Việt Nam ngày càng mở cửa hội nhập sâu rộng, thì ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng là một trong những ngành, lĩnh vực đào tạo nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội nói chung và các bạn học sinh lớp 12 nói riêng.
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tạo được sức hấp dẫn, bởi vì:
Đây là ngành ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nguồn nhân lực ngành hiện nay thiếu và yếu trầm trọng, chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu;
Môi trường làm việc phù hợp với các bạn trẻ năng động, ngoại ngữ khá, thích các lĩnh vực kinh doanh, thương mại, hội nhập quốc tế…
Đa dạng vị trí việc làm: Môi giới hải quan; khai báo hải quan; lập kế hoạch logistics; tối ưu chuỗi cung ứng; quản lý vận hành (vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt,..); quản lý nhà kho; quản lý dịch vụ khách hàng; phân tích logistics/chuỗi cung ứng; quản lý mua hàng và nguồn cung; trung tâm phân phối hàng hóa,…
Mức thu nhập “khủng”: Theo các số liệu của các cơ quan chuyên trách, chuyên gia thì thu nhập trung bình hàng tháng của nhân lực ngành Logistics từ 500 đến 1500 USD tùy vào vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.
Ban Biên tập