NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN KỂ CẢ THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT

538

Hội đồng tuyển sinh Đại học Bình Dương nhận Hồ sơ xét tuyển NV bổ sung vào các ngày trong tuần (kể cả thứ 7 và chủ nhật)