LƯU Ý THÍ SINH NV1 THI VÀO TRƯỜNG KHÔNG TỔ CHỨC THI 2014

478

Điểm lưu ý thí sinh thi trường không tổ chức thi ĐH, CĐ 2014: Thí sinh nộp hồ sơ theo kênh này phải nộp theo hồ sơ 3 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận để cơ sở đào tạo gửi các loại giấy báo cho thí sinh, không phải nộp cước phí vận chuyển.

Thí sinh có nguyện vọng 1 vào trường không tổ chức thi lưu ý, không mượn trường CĐ để dự thi nhờ, lấy kết quả xét tuyển vào ĐH.

Điểm lưu ý thí sinh thi trường không tổ chức thi ĐH, CĐ 2014

Để xét tuyển vào CĐ, trường có thể sử dụng kết quả thi ĐH, CĐ. Một số CĐ trong ĐH chỉ dùng kết quả thi vào trường ĐH đó để xét tuyển; không dùng kết quả thi vào trường ĐH khác.

Cán bộ tuyển sinh cần xem kỹ phần “Ghi chú” của trường này trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2014” để kiểm tra mục 3 trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh cho đúng. Nếu còn nghi ngờ, cần điện thoại hỏi Phòng Đào tạo của nhà trường.

Khi hết thời hạn nộp hồ sơ theo tuyến Sở, thí sinh nộp trực tiếp cho các trường ĐH, CĐ theo đúng thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT (từ 18/4/ 2014 đến hết ngày 29/4/2014).

Thí sinh nộp hồ sơ theo kênh này phải nộp theo hồ sơ 3 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận để cơ sở đào tạo gửi các loại giấy báo cho thí sinh, không phải nộp cước phí vận chuyển.

Cảnh báo sai sót khi thu hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ

Nếu làm thất lạc hồ sơ ĐKDT dẫn đến thí sinh không được dự thi vào ĐH, CĐ, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp phải bồi thường và đáp ứng mọi yêu cầu của phụ huynh, học sinh.

Một số sai sót thường gặp khi thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cảnh báo.

Đó là nhập sai dữ liệu ở mục 2, thiếu dữ liệu ở mục 3 (nguyện vọng 1 của thí sinh dự tuyển vào trường không tổ chức thi…) ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, sắp xếp bản phô tô phiếu số 1 của trường không tổ chức thi không theo đúng thứ tự danh sách thí sinh lập cho đối tượng này.

Sắp lẫn hồ sơ của thí sinh dẫn đến thí sinh phải dự thi không đúng địa điểm, không đúng ngành, khối, trường.

Nhập sai đối tương ưu tiên (khu vực và diện ưu tiên khác) của thí sinh dẫn đến việc thay đổi  kết quả từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. Chẳng hạn, sai từ đối tượng 04 thành 06 (làm giảm mất 01 điểm ưu tiên của thí sinh …)

Sở này nhấn mạnh, mọi sai sót dẫn đến thí sinh không được dự thi, thi không đúng khối, ngành, trường, đối tượng ưu tiên đều gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các cá nhân, đơn vị ĐKDT cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tuyết đối không để sai sót. Nếu có sai sót, căn cứ vào từng phần việc được giao, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo ngành và sẽ bị xử lý theo quy định.

Tổng hơp Giáo dục thời đại