Lưu ý khi chọn ngành nghề

754

Có rất nhiều học sinh năm cuối THPT vẫn chưa có định hướng nghề nghiệp cho mình, rất nhiều thí sinh lựa chọn trường trước chỉ vì trường đó nổi tiếng và danh giá, nhiều bạn lại chọn những trường đại học dự thi chỉ vì điểm chuẩn của năm trước thấp và đảm bảo cho bạn một vé đỗ Đại học. Việc chọn nghề thực sự quan trọng và vô cùng cần thiết vì lựa chọn được một ngành nghề phù hợp chính là chọn cho mình một tương lai phù hợp. Các chuyên gia giáo dục, các lứa sinh viên đi trước chia sẻ kinh nghiệm từ chính bán thân mình , thí sinh nên lựa chọn ngành nghề của mình trước sau đó mới chọn trường học. Điều đó đảm bảo sau khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có ngay công việc phù hợp với bản thân và nhu cầu xã hội.

Giáo dục Hướng nghiệp – BTV