LỊCH THI CÁC KHỐI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

530

(Địa Điểm: Trường ĐHBD)

STT Khối thi Đợt thi Ngày Buổi Môn thi Nội dung
1 V 1 03/07/2013 Sáng, 8h00 Tập trung làm thủ tục dự thi
04/07/2013 Sáng, 6h30 Toán Toán khối A
Chiều, 13h30 Lý khối A
06/07/2013 Sáng, 6h30 Vẽ mỹ thuật Vẽ đầu tượng
2 T 2 08/07/2013 Sáng, 8h00 Tập trung làm thủ tục dự thi
09/07/2013 Sáng, 6h30 Toán Toán khối B
Chiều, 13h30 Sinh Sinh khối B
11/07/2013 Sáng, 6h30 Năng khiếu TDTT Thực hành:
–   Bật xa tại chỗ;
–   Chạy cự ly ngắn 100m;
–   Đo lực bóp tay.
Ghi chú: Để dự thi khối T (ngành GDTC) , thí sinh không bị dị tật mới đạt yêu cầu về hình thể.