Lịch sử thi tốt nghiệp và đại học của Việt Nam

0
693

Trước năm 1970, thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, không thi đại học, đến nay hai kỳ thi được gộp chung với tên gọi – thi THPT quốc gia.