Lịch sử thi tốt nghiệp và đại học của Việt Nam

1104

Trước năm 1970, thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, không thi đại học, đến nay hai kỳ thi được gộp chung với tên gọi – thi THPT quốc gia.