Học phí đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2023 tại Bình Dương

9902

1️⃣ Học phí các ngành học kỳ 1 năm học 2023-2024 (tại Bình Dương)

STT

Ngành học

Học phí HK1 năm nhất

Lệ phí nhập học (đã được giảm 50%)

BHYT(15 tháng)

Tổng phải đóng

Học bổng

1 Kế toán
7,269,000 1,000,000 850,500 9,119,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
2 Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành:

 • Quản trị công nghiệp
 • Quản trị logistics
 • Bất động sản
 • Digital Marketing
7,269,000 1,000,000 850,500 9,119,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
3 Tài chính – Ngân hàng 7,269,000 1,000,000 850,500 9,119,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
4 Ngôn ngữ Anh 8,131,000 1,000,000  850,500 9,981,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
8,653,000 1,000,000  850,500 10,503,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 8,676,000 1,000,000 850,500 10,526,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
7 Công nghệ thực phẩm
8,676,000 1,000,000  850,500 10,526,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
8 Xã hội học
Chuyên ngành:

 • Truyền thông đa phương tiện
 • Quan hệ công chúng
8,676,000 1,000,000  850,500 10,526,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
9,472,000 1,000,000  850,500 11,322,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 9,538,000 1,000,000  850,500 11,388,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
11 Hàn Quốc học
9,610,000 1,000,000 850,500 11,460,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
12 Nhật Bản học
9,610,000 1,000,000 850,500 11,460,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng

13

Công nghệ thông tin
Chuyên ngành:

 • Robot và trí tuệ nhân tạo
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Hệ thống thông tin
 • Mạng máy tính và An toàn thông tin
9,636,000 1,000,000 850,500 11,486,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
14 Kiến trúc
9,757,000 1,000,000 850,500 11,607,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
15
Luật kinh tế
9,864,000 1,000,000  850,500 11,714,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
16 Dược học 10,132,000 1,000,000  850,500 11,982,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng

2️⃣ Học phí các ngành học kỳ 1 năm học 2023-2024 (tại Phân hiệu Cà Mau)

STT

Ngành học

Học phí HK1 năm nhất

Lệ phí nhập học (đã được giảm 50%)

BHYT(15 tháng)

Tổng phải đóng

Học bổng

1 Kế toán
7,633,000 1,000,000 607,500 9,240,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
2 Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành:

 • Quản trị công nghiệp
 • Quản trị logistics
 • Bất động sản
 • Digital Marketing
7,633,000 1,000,000 607,500 9,240,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
3 Tài chính – Ngân hàng 7,633,000 1,000,000 607,500 9,240,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
4 Ngôn ngữ Anh 8,536,000 1,000,000  607,500 10,143,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
5 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
9,087,000 1,000,000  607,500 10,694,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng
6 Công nghệ thông tin
Chuyên ngành:

 • Robot và trí tuệ nhân tạo
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Hệ thống thông tin
 • Mạng máy tính và An toàn thông tin
10,114,000 1,000,000 607,500 11,721,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 5.000.000 đồng
7 Luật kinh tế 10,353,000 1,000,000  607,500 11,960,500 Đóng học phí sớm sẽ được nhận học bổng 8.000.000 đồng

3️⃣ Lệ phí nhập học: 1.000.000 đồng (đã được tặng 50% lệ phí).

4️⃣ Phí Bảo hiểm y tế (15 tháng):
⭐ THÍ SINH HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG : 850.500 đồng.
⭐ THÍ SINH HỌC TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU : 607.500 đồng.

✳️ BHYT nhà trường tạm thu và thực hiện đăng ký BHYT học sinh, sinh viên theo quy định BHXH. Trường hợp người học thuộc các đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm theo quy định sẽ được hoàn trả lại lệ phí BHYT đã tạm thu sau khi kết thúc thời gian tuyển sinh.

5️⃣ Thực hiện nộp học phí, lệ phí

✳️ Học phí, lệ phí thí sinh nhập học phải nộp = (3) + (4) + (5). Trong đó: (3) là Học phí học kỳ 1 năm nhất; (4) Lệ phí nhập học; (5) Phí BHYT.

✳️ Sinh viên chuyển học phí, lệ phí theo hướng dẫn sau:
⭐ THÍ SINH HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

 • Tên tài khoản: Trường Đại học Bình Dương
 • Số tài khoản: 65010006888868; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Dương
 • Nội dung: [CMND/CCCD] [Họ và tên] [SDT] [NGÀNH HỌC]
 • Ví dụ: 0740900044X4 Nguyen Thanh A 0909XXX789 Ngon ngu Anh

⭐ THÍ SINH HỌC TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU

 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau
 • Số tài khoản: 0367041000788; Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt – Chi nhánh Cà Mau
 • Nội dung: [CMND/CCCD] [Họ và tên] [SDT] [NGÀNH HỌC]
 • Ví dụ: 0740900044X4 Nguyen Thanh A 0909XXX789 Ngon ngu Anh

Lưu ý:

◾ Đối với các ngành học có tên dài, thí sinh có thể viết tắt và theo hướng dẫn của Phòng Tuyển sinh.

◾ Thí sinh chuyển đúng và đủ số tiền cần nộp (không làm tròn các số lẻ).

◾ Lưu lại hồ sơ chuyển khoản để đối chiếu khi thực hiện thủ tục nhập học