Học bổng 90 triệu đồng/01 sinh viên: Cơ hội vàng để xét tuyển đại học chính quy năm 2021

473
 
06 loại học bổng dành cho tân sinh viên trúng tuyển vào trường gồm:
 
1. Học bổng hỗ trợ học tập
 
2. Học bổng đồng hành cùng BDU
 
3. Học bổng thành tựu vượt trội
 
4. Học bổng gia đình BDU
 
5. Học bổng phát triển tài năng BDU
 
6. Học bổng khuyến khích học ngoại ngữ
 
 
============================
Xem chi tiết chính sách học bổng: https://www.bdu.edu.vn/tin-noi-bat/truong-dai-hoc-binh-duong-danh-nhieu-hoc-bong-hap-dan-cho-ky-tuyen-sinh-nam-2021.html
 
Xét tuyển online: https://xettuyenonline.bdu.edu.vn/
 
Hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2021: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/ho-so/ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-2021.html
 
Cẩm nang tuyển sinh trường Đại học Bình Dương (BDU) 2021:
https://camnangtuyensinh.bdu.edu.vn/
 
Các ngành đào tạo tại trường Đại học Bình Dương năm 2021: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/cac-nganh-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-binh-duong-nam-2021.html
============================
Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
Số điện thoại: 0274.730 3399
============================
Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương – Cà Mau
Địa chỉ: Số 3, Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.
Số điện thoại: (0290) 3552.177 hoặc (0290) 3997.777
Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn