Đề án tuyển sinh năm 2018

1412

Kèm theo công văn số 898/BGDĐT-GDĐH ngày 09 tháng 03 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin chi tiết ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018 (file đính kèm)

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ cơ sở chính: 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại:(0274) 3822 058 – 3820 833 

Số Fax:(0274) 3833 395 – 3820 834

Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:

Số 3, đường số 6, Khu Dân Cư Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại:

Trân trọng./.