Bộ GD-ĐT công bố thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT

507

Bộ GD-ĐT vừa công bố quyết định về trình tự thủ tục và điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp THPT đối với thí sinh trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi. 

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 1584 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ này.

Theo đó, trình tự thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT gồm: thí sinh nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT công bố thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1, 2 điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp do Bộ GD-ĐT ban hành.

Thí sinh đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp: bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm, hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT bao gồm: đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm), hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi; hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Đối với người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày, hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi, phải được xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Đối với người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất 1 bài thi và không thể tiếp tục dự thi, hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại, thì điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều phải đạt từ 5 điểm trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Nguồn: Tuệ Nguyễn – Báo Thanh Niên