03 phương án tuyển sinh trình độ đại học 2021 trường Đại học Bình Dương bạn cần biết

877

03 trong 05 phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

1. Xét điểm thi THPT 2021

2. Xét học bạ THPT

3. Xét điểm thi ĐGNL – ĐHQGTPHCM

Mã trường: DBD

Xem chi tiết chính sách học bổng: https://www.bdu.edu.vn/tin-noi-bat/truong-dai-hoc-binh-duong-danh-nhieu-hoc-bong-hap-dan-cho-ky-tuyen-sinh-nam-2021.html

Xét tuyển online: https://xettuyenonline.bdu.edu.vn/

Hồ sơ xét tuyển đại học chính quy 2021: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/ho-so/ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-2021.html

Cẩm nang tuyển sinh trường Đại học Bình Dương (BDU) 2021: https://camnangtuyensinh.bdu.edu.vn/

Các ngành đào tạo tại trường Đại học Bình Dương năm 2021: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/dai-hoc-chinh-quy/cac-nganh-dao-tao-tai-truong-dai-hoc-binh-duong-nam-2021.html

(*) Dự kiến mở trong năm 2021

============================

Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

Số điện thoại: 0274.730 3399

============================

Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương – Cà Mau

Địa chỉ: Số 3, Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.

Số điện thoại: (0290) 3552.177 hoặc (0290) 3997.777

Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn