fbpx

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2019

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: 1.      Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: 1.      Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học 2017

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: 1.  Đại học Vừa làm vừa học a) Đối...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017 Đại học Vừa làm vừa học a)Đối tượng tuyển...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: Đại học Vừa làm vừa...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: Đại học Vừa làm vừa...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 3,4...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 3, 4 năm 2015 như sau: ...

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC :THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG...

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC :THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 - NĂM 2013 (Liên thông từ Trung cấp Chuyên...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển học bạ

MẠNG XÃ HỘI

5,538Theo dõiThích
116Theo dõiTheo dõi
227Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh