Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2019

0
1812

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 gồm những nội dung sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanhMã ngành: 9340101

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 chỉ tiêu

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Việc đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm:

 • Đánh giá hồ sơ dự tuyển: căn cứ kết quả học tập của thí sinh ở bậc đại học và thạc sĩ;
 • Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: Thí sinh trình bày về các vấn đề có liên quan đến nội dung bài luận dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn.

5. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

5.1. Điều kiện về văn bằng:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ đúng, phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bình Dương gồm:

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh thương mại

 • Có bằng thạc sĩ không phải chuyên ngành Quản trị kinh doanh được dự tuyển tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh gồm (phải học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển):

✅ Chính sách công                                                        ✅ Kinh tế học

✅ Quản trị nhân lực                                                       ✅ Kinh tế chính trị

✅ Hệ thống thông tin quản lý                                       ✅ Kinh tế đầu tư

✅ Quản trị văn phòng                                                     ✅ Kinh tế phát triển

✅ Quản lý khoa học và công nghệ                                ✅ Kinh tế quốc tế        

✅ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành                            ✅ Quản lý kinh tế

✅ Quản lý công nghiệp                                                    ✅ Quản lý công

✅ Quản lý năng lượng

5.2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (xem bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1. Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

Stt

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 – 93

2

IELTS

5 – 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному (TORFL – Test of Russian as a Foreign Language)

ТРКИ-2

(Trích Qui chế ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc có khả năng sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp và chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Việt và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Việt), việc đánh giá được thực hiện thông qua Hội đồng phỏng vấn do Trường tổ chức.

6. Hồ sơ dự tuyển: Thí sinh có thể nhận hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Bình Dương hoặc có thể tải về từ website: https://tuyensinh.bdu.edu.vn.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

Đối với học viên tốt nghiệp chương trình nước ngoài hoặc chương trình liên kết phải nộp bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp, bảng điểm và bản sao công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT (có chứng thực)

 • 04 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ có chứng thực;
 • 04 bản sao bài báo, báo cáo khoa học (theo mục 5.2);
 • Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • 04 ảnh 3×4 chụp chân dung trong thời gian 06 tháng tính đến ngày dự tuyển (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau);
 • 02 phong bì thư dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

7. Học phí: Dự kiến 50.000.000 đồng/năm (Năm mươi triệu đồng)

8. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

 • Phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/11/2019 (Thời gian làm việc: 7h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
 • Thời gian xét tuyển dự kiến: tháng 12/2019.
 • Thời gian thông báo kết quả dự kiến: tháng 12/2019.
 • Lệ phí xét tuyển: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

9. Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Số 504, đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐT: (0274) 3822058 – 3833926 – Website: tuyensinh.bdu.edu.vn – Email: ptkien@bdu.edu.vn