Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 – Khóa 37 tại Trường Đại học Bình Dương

1742
Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ các chuyên ngành gồm:
 

1. Ngành tuyển sinh:
 
    STT     Mã số     Ngành     Ghi chú
  1     8140101     Quản lý giáo dục        
  2     8140114     Giáo dục học        
  3     8220121     Văn học Việt Nam        
  4     8229020     Ngôn ngữ học        
  5     8310401     Tâm lý học        
  6     8420114     Sinh học thực nghiệm        
  7     8420120     Sinh thái học        
  8     8480104     Hệ thống thông tin        
2. Đăng ký dự thi, lệ phí:

2.1. Đăng ký dự thi: 
– Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên trang Tuyển sinh của Trường Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ: tuyensinh@bdu.edu.vn, mục “Đăng ký trực tuyến”.
– Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2018.
 
2.2. Lệ phí:
 Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.
 
– Lệ phí dự thi: 650.000 đồng/thí sinh. Đối với thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ: 450.000 đồng/thí sinh.  

2.3. Địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí tại Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Bình Dương. Địa chỉ: số 504 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương.
3. Thời gian thi tuyển và nhập học:
 – Thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày: 26 và 27/5/2018
 
 
 – Nhập học: Dự kiến tháng 6/2018.  
4. Các thông tin có liên quan khác: Xin liên hệ Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Bình Dương. Số Điện thoại : 0274 730 3399