Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước năm 2019

3957

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng ĐảngChính quyền nhà nước phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh như sau:

1.Thời gian đào tạo: 02 năm

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 50

3. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

4. Môn thi tuyển sinh:

  • Môn chủ chốt: Triết học Mác-Lênin
  • Môn chuyên ngành: Lý luận về xây dựng Đảng
  • Môn ngoại ngữ: Anh văn

5. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi: Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

✔️ Điều kiện về văn bằng:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành; ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ nước ngoài phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

✔️ Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp: được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

✔️ Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

✔️ Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

6. Đối tượng ưu tiên và chính sách ưu tiên: xem tại website: https://tuyensinh.bdu.edu.vn

7. Thời gian tuyển sinh:

✔️ Phát và nhận hồ sơ: từ ngày 03/5/2019 đến hết ngày 29/9/2019. Thí sinh thuộc đối tượng bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 01/8/2019;

✔️ Thời gian học bổ sung kiến thức: từ ngày 03/8/2019 đến ngày 30/9/2019

✔️ Tổ chức ôn thi và thi tuyển: từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2019

✔️ Thời gian thi tuyển sinh (dự kiến): ngày 26/10/2019 và 27/10/2019

8. Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ:

🎯 Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Website: tuyensinh.bdu.edu.vn; 📩 tuyensinh@bdu.edu.vn📩 trungtamdaotao@bdu.edu.vn

Điện thoại: 0274.3822.058 số nội bộ 100 hoặc 101  – Hotline: 0889.126.116.