Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Báo chí đợt 1 năm 2019

2439

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Báo chí học đợt 1 phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Báo chí học theo định hướng ứng dụng

2. Thời gian và địa điểm học: học ngoài giờ hành chính, tại Trường Đại học Bình Dương (đa số các học phần).

3. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển

4. Môn thi tuyển sinh:

  • Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông đại chúng (môn cơ bản);
  • Lý luận báo chí truyền thông (môn cơ sở);
  • Anh Văn.

5. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi:

  • Đối tượng dự thi: Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Qui chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Qui chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Điều kiện về văn bằng:

+ Người tốt nghiệp ngành đúng/ngành phù hợp được đăng ký dự thi. Danh mục ngành đúng/ngành phù hợp gồm: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông quốc tế.

 + Người tốt nghiệp ngành gần phải học bổ túc kiến thức trước khi dự thi. Danh mục ngành gần gồm: Văn học, Ngôn ngữ học, Chính trị học, Quốc tế học, Lịch sử, Xã hội học, Văn hóa học, Triết học, Luật, Kinh tế, Nhân học, Khoa học quản lý, Tâm lý học, Thông tin học, Xuất bản – Phát hành, Quan hệ quốc tế, Thông tin đối ngoại, Đạo diễn truyền hình, Biên tập truyền hình, Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, Quản cáo và Marketing, Xuất bản.

+ Người tốt nghiệp khác ngành phải học bổ túc kiến thức và có tối thiểu 3 sản phẩm báo chí trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

  • Yêu cầu về kinh nghiệm công tác:

            + Người tốt nghiệp ngành đúng/ngành phù hợp được dự thi ngay;

            + Người tốt nghiệp gần và khác ngành phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí.

6. Đối tượng ưu tiên và chính sách ưu tiên: xem tại website: tuyensinh.bdu.edu.vn

7. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh:

  • Phát và nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/05/2019;
  • Tổ chức ôn thi: dự kiến trong tháng 05 năm 2019;

Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ: Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Website: tuyensinh.bdu.edu.vn; Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

Điện thoại: 0274.3822058 số nội bộ 100 hoặc 101 – Hotline: 0889.126.116.