Ngành Công nghệ sinh học: Lựa chọn tối ưu dành cho các bạn trẻ “nghiện” nghiên cứu về sinh vật

589

Năm 2007, Việt Nam đã thực hiện cấy ghép tế bào gốc tự thân cho bệnh nhân suy tim nặng do nhồi máu cơ tim cấp; Sản phẩm bộ “KIT DNA” giúp giám định gen, được sử dụng trong giám định hình sự, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Con người đã chế tạo ra xăng và nhựa bằng nguồn nguyên liệu sinh học thay thế cho việc sử dụng dầu mỏ – nguồn nguyên liệu đang dần cạn kiệt…

Khi nghe và đọc được các thông tin này, có bao giờ các bạn đã tự đặt câu hỏi cho mình rằng: Vì sao các nhà nghiên cứu có thể thực hiện được nó, thực hiện bằng cách nào? Muốn được nghiên cứu để chế tạo ra các sản phẩm tương tự như thế mình phải học ngành nào?… Thật ra, các sản phẩm tiên tiến trên là thành quả hết sức đáng tự hào của 1 ngành học mà mọi người hay gọi là “dân Công nghệ sinh học” – Ngành Công nghệ sinh học.

Ngành CNSH là ngành gì? Ngành này học những gì?

Ngành CNSH là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với các quy trình và thiết bị kỹ thuật để sản xuất các sản phẩm trên quy mô công nghiệp, phục vụ nhiều lĩnh vực trong đời sống. Khi học ngành này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ sở về sinh học, hóa học, vi sinh vật học, sinh học phân tử, nuôi cấy mô thực vật,… và kiến thức thuộc một chuyên ngành ứng dụng là Thực phẩm, Môi trường hoặc Nông nghiệp.

Ngành này ra trường làm được việc gì?

Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu;

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, nông nghiệp, thủy sản, môi trường;

Nhân viên quản lý kỹ thuật trong các nhà máy chế biến thực phẩm, sản xuất phân sinh học, nhiên liệu sinh học, sản xuất nấm, dược liệu;

Nghiên cứu viên nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;

Chuyên viên quản lý khoa học và công nghệ ở các Sở, Ban, Ngành, trường đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu,…

Khi học tại Trường Đại học Bình Dương sinh viên sẽ đạt được năng lực gì?

Năm Nhất: Sinh viên được cung cấp kiến thức về Kỹ thuật nuôi cấy mô (nhân giống trong ống nghiệm, chuyển cây ra vườn ươm); Kỹ thuật phân lập, nuôi cấy vi sinh vật. Kết thúc năm nhất sinh viên có đủ năng lực để làm kỹ thuật viên nuôi cấy mô và phân tích vi sinh.

Năm Hai: Sinh viên được cung cấp kiến thức về Kỹ thuật phân tích hóa học vô cơ (khoáng), hữu cơ, (protein, glucide, lipide) (Đánh giá chất lượng về hóa học); Kỹ thuật phân tích sinh học, sinh học phân tử (Kiểm nghiệm, xét nghiệm sinh học ở bệnh viện, phòng phân tích vi sinh bằng kỹ thuật di truyền). Kết thúc năm hai sinh viên có thể làm kỹ thuật viên phân tích hóa học, xét nghiệm, kiểm nghiệm sinh học.

Năm Ba và Năm Tư: Có thể làm việc như nhân viên kỹ thuật về Thực phẩm (Quản lý chất lượng, Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Quản đốc dây chuyền SX), về Môi trường (Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải, rác thải, Cán bộ quản lý môi trường, Quản lý dự án, đánh giá tác động môi trường) hoặc về Nông nghiệp (Nhân viên kỹ thuật về giống, phân bón, quản lý dịch hại, Kỹ thuật viên trang trại công nghệ cao), có thể tự mở doanh nghiệp sản xuất liên quan đến các lĩnh vực trên.