Thông báo tuyển sinh đào tạo Từ xa trình độ đại học năm 2021

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa trình độ đại học năm 2021 1. Đối tượng tuyển...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Từ xa năm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Từ xa năm 2020 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Từ xa năm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa năm 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau:   1.        Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa 2017

 Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: 1.  Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2016

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh ngành Luật Kinh tế hình thức đào tạo từ xa như sau: Hình thức...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Xét tuyển học bạ

Tin tức tuyển sinh