Liên thông TCCN, TCN lên Đại học

2771

LIÊN THÔNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ – ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo: từ 2,5 đến 3 năm.

Ngành đào tạo: 
+Kế toán
+Quản trị Kinh doanh
+Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng,
+Công nghệ Thông tinThời gian đào tạo: từ 2,5 đến 3 năm.Điều kiện tuyển sinh:
Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và xác định điểm trúng tuyển; Người có bằng tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ cao đẳng hoặc đại học phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức hằng năm;Văn bằng tốt nghiệp
Người học đã tốt nghiệp hệ chính quy, học theo hình thức chính quy tập trung, thực hiện Quy chế Tuyển sinh, Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng Hệ Chính quy, sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp của hệ chính quy, người học được cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.