Các ngành đào tạo tại trường Đại học Bình Dương năm 2021

1352

17 ngành đào tạo trình độ đại học năm 2021 tại trường Đại học Bình Dương

+ Quản trị kinh doanh – Mã ngành: 7340101
+ Kế toán – Mã ngành: 7340301
+ Tài chính – Ngân hàng – Mã ngành: 7340201
+ Luật Kinh tế – Mã ngành: 7380107
+ Công nghệ sinh học – Mã ngành: 7420201
+ Công nghệ thông tin – Mã ngành: 7480201
+ Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử – Mã ngành: 7510301
+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dưng – Mã ngành: 7510102
+ Kiến trúc – Mã ngành: 7580101
+ Công nghệ kỹ thuật ô tô – Mã ngành: 7510205
+ Dược học – Mã ngành: 7720201
+ Ngôn ngữ Anh – Mã ngành: 7220201
+ Việt Nam học – Mã ngành: 7310630
+ Văn học – Mã ngành: 7229030
+ Quản trị nhà trường – Mã ngành: 7149002
+ Công nghệ thực phẩm – Mã ngành: 7540101
+ Hàn Quốc học – Mã ngành: 7310614

————————————————
Mọi chi tiết thí sinh vui lòng liên hệ nộp hồ sơ tại:
Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương.
Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
Số điện thoại: 0274.730 3399
—————————————————
Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương – Cà Mau
Địa chỉ: Số 3, Đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.
Số điện thoại:  (0290) 3552.177 hoặc (0290) 3997.777
Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn