Ngành Tài chính – Ngân hàng

0
1765

– Mã ngành: 7340201 – Khối xét tuyển: A01, A09, C00, D01

Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Chuyên ngành đào tạo TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường và kiến thức chuyên ngành Tài chính – ngân hàng; có năng lực thực hành nghiệp vụ Tài chính – ngân hành; đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác tài chính ở các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, công ty và các tổ chức kinh tế khác; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
Có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư.
Cơ hội nghề nghiệp Tốt nghiệp khoa Tài chính – Ngân hàng, sinh viên có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn để làm việc ở tất cả các ngành nghề thuộc lĩnh vực Tài chính – ngân hàng hoặc các tổ chức kinh tế nội địa và quốc tế, như:
– Các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại nước ngoài.
– Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ đầu tư. 
– Công ty, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: công, thương nghiệp; GTVT; lâm ngư, diêm nghiệp.
– Làm công tác tín dụng, thanh toán, đầu tư tài chính, KD vàng bạc, ngoại tệ, kho quỹ.
– Làm công tác thanh tra, giám sát, pháp chế, quản lý, xây dựng chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương.
– Làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp khác như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế.
– Làm ở một số tổ chức Tài chính – Tín dụng quốc tế như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tập đoàn Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).