Ngành Quản trị nhà trường

744

Ngành đào tạo: Quản trị Nhà trường –  Mã số: 7149002

– Khối xét tuyển: A01, A09, C00, D01

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy – Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, và năng lực

1. Mục tiêu kiến thức

– Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị trường học trang bị cho người học kiến thức về khoa học giáo dục, quản trị nhà trường, tổ chức và quản lí các hoạt động trong nhà trường;

– Trang bị các kiến thức cơ bản, cốt lõi về quản trị tổ chức và cơ sở giáo dục bao gồm: quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động dạy học và giáo dục, quản trị thiết kế và thực thi chương trình giáo dục, quản trị các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục…

– Tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Nhà trường, người học có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nhà trường, nắm vững kỹ thuật để giải quyết các hoạt động tác nghiệp trong nhà trường; tích lũy được kiến thức nền tảng về giáo dục và đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục theo học thạc sĩ, tiến sĩ về quản trị trường học, quản lý giáo dục.

2. Mục tiêu về kỹ năng

– Khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để quản trị các cơ sở giáo dục là một trong những điểm nổi bật về kiến thức và năng lực chuyên môn của sinh viên chương trình đào tạo Quản trị trường học.

– Có khả năng phân tích và vận dụng hệ thống lý thuyết cơ bản của tâm lý học, giáo dục học, quản trị học, tổ chức học và các lĩnh vực liên quan như pháp luật, kinh tế, văn hóa đất nước, địa phương, dân tộc… vào thực tiễn quản trị cơ sở giáo dục. Đồng thời sử dụng các kiến thức này để kết nối và huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển nhà trường.

– Người học có năng lực tác nghiệp giáo dục trong cơ sở giáo dục: hỗ trợ phát triển chuyên môn của các giáo viên, nhân viên; tổ chức, hỗ trợ và giám sát hoạt động dạy học và giáo dục; tư vấn cho lãnh đạo và quản lý nhà trường về quản trị trường học; hướng dẫn, tổ chức cho giáo viên và nhân viên thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo chất lượng dạy học và giáo dục; hỗ trợ, tư vấn cho phụ huynh, học sinh và cộng đồng trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, hướng nghiệp cho học sinh...

3. Mục tiêu thái độ, đạo đức

– Người học có ý thức cao về trách nhiệm nghề nghiệp và nguyên tắc đạo đức của người làm công tác quản trị trường học;

– Người học có những kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và kỹ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản trị trường học.

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Người học có đầy đủ năng lực và kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm vị trí chuyên viên quản trị giáo dục và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, chuyên viên quản trị giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên – dạy nghề – hướng nghiệp, cơ sở giáo dục cộng đồng, cơ sở đào tạo bồi dưỡng, cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị – văn hóa – xã hội, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam…

Đăng ký xét tuyển Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư vấn tuyển sinh và chăm sóc người học:

Số 504 Đại lộ Bình Dương – Phường Hiệp thành – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương.

Điện thoại: 0274 730 3399 || (0274) 3822 058 Hotline: 0963.012.116 || 0933.912.339

Xét tuyển trực tuyến qua website: http://xettuyenhocba.bdu.edu.vn/