Ngành Quản trị Kinh doanh

7345

– Mã ngành: 7340101 – Khối xét tuyển :  A01; A09; C00; D01

Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7340101
Khối xét tuyển A01; A09; C00; D01
Chuyên ngành đào tạo QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc.

Phương pháp giảng dạy

Với phương pháp đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực người học, lấy người học làm trung tâm giúp sinh viên chủ động trong học tập thông qua phương pháp 05 hình thức người Thầy, phương pháp học theo dự án, phương pháp học tập tích cực, tổ chức các hoạt động đa dạng nhằm giúp sinh viên lĩnh hội tri thức khoa học, hình thành kỹ năng, kỹ xảo thông qua việc trải nghiệm; hình thành và phát triển các năng lực cá nhân, năng lực chuyên môn, năng lực xã hội cho sinh viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên ngành quản trị kinh doanh sau khi ra trường có kỹ năng cần thiết để đảm nhận các vị trí:

* Nhân viên các phòng ban ở doanh nghiệp trong và ngoài nước: có đủ năng lực làm việc ở các vị trí quản trị nhân sự, marketing, sản xuất, thương mại, logicstic, hoạt động xuất nhập khẩu, bán hàng, tư vấn.
* Chuyên viên phân tích và tư vấn tài chính: có thể đảm nhận công việc trợ lý phân tích và tư vấn về tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp có thể trở thành chuyên gia phân tích, tư vấn về tài chính.
* Trợ lý giám đốc: có năng lực giúp việc cho giám đốc của doanh nghiệp, tổ chức các cuộc họp và quản lý văn phòng, tham gia thực hiện công tác hành chánh văn phòng.
* Nghiên cứu viên, giảng viên: có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học, các cơ sở nghiên cứu trong chuyên ngành quản trị kinh doanh.
* Thành lập và điều hành doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổ chức các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.