Ngành Quản trị Kinh doanh

0
3665

– Mã ngành: 7340101 – Khối xét tuyển : A00; A01; C00; D01

Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7340101
Khối xét tuyển A00; A01; C00; D01
Chuyên ngành đào tạo 1. QUẢN TRỊ KINH DOANH
2. QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG
Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có nhân cách, đạo đức, năng lực về quản lý và kinh doanh, phương pháp tập hợp và xử lý thông tin, linh hoạt, tự tin và bản lĩnh mang phong cách của nhà quản trị hiện đại trong xu thế hội nhập.

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh quốc tế và chính sách ngoại thương, có sự am hiểu nhất định về pháp luật và thông lệ trong giao dịch thương mại quốc tế để nghiên cứu thị trường nước ngoài, đàm phán và ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài, triển khai và hoàn tất các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để thành lập và điều hành doanh nghiệp để có năng lực làm việc trong các lĩnh vực quản trị, kế toán, ngoại thương, tiếp thị, sản xuất, ngân hàng… và trong các lĩnh vực quản trị các dự án đầu tư. Khả năng tập hợp và xử lý thông tin nhanh chóng, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế để đưa ra các giải pháp phát triển doanh nghiệp có hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc với cương vị là nhân viên, cán bộ tại các đơn vị sau:

– Các doanh nghiệp.

– Các cơ quan thuộc khu vực quản lý Nhà nước (các cơ quan tài chính, đơn vị hành chính sự nghiệp, kho bạc,…), các khu chế xuất, các khu công nghệ cao cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại quốc tế và quan hệ đối ngoại.

– Các thành phần kinh tế xã hội khác.