NGÀNH MARKETING

1031
Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7340115
Khối xét tuyển A00, A09, C00, D01
Chuyên ngành đào tạo Marketing
Mục tiêu đào tạo Về kiến thức: Có kiến thức để phân tích, dự báo, đánh giá, lập
kế hoạch và thực thi các công việc thuộc chức năng marketing trong bối cảnh toàn cầu hóa và CMCN4.0.
Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của Marketing như
nghiên cứu thị trường và hành vi khách hàng, thiết kế sản phẩm,
xây dựng chính sách giá và mạng lưới phân phối, truyền thông tích hợp, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số.Về kỹ năng: có khả năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng làm việc nhóm. Kỹ năng công nghệ phù hợp với yêu cầu công việc. Có kỹ năng thích ứng với công nghệ, sử dụng máy tính thành thạo để thực hiện các nhiệm vụ văn phòng và chuyên môn Marketing.Về Thái độ: Có đủ năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các công việc đảm trách trong khuôn khổ tuân thủ những quy định, quy tắc và định hướng chung.
Thể hiện khả năng học tập suốt đời, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và môi trường.
Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên sau khi tốt nghiệp sinh viên ngành Marketing có cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Các vị trí việc làm có thể kể đến như:
– Lĩnh vực Quảng cáo:
Giám đốc Quảng cáo, Chuyên viên quảng cáo, Nhân viên bán hàng;
– Lĩnh vực Marketing trực tuyến: Marketing qua mạng, Marketing kỹ thuật số, Marketing mạng xã hội;
– Lĩnh vực Quan hệ công chúng: Chuyên viên quan hệ công chúng, Chuyên viên tổ chức sự kiện; Quan hệ khách hàng;
– Lĩnh vực Truyền thông: Giám đốc truyền thông, Chuyên viên truyền thông, Giám đốc truyền thông thương hiệu, Chuyên viên tư vấn truyền thông chiến lược.
– Lĩnh vực Quản lý thương hiệu: Chuyên viên phát triển và quản trị thương hiệu;
– Chuyên viên nghiên cứu thị trường;
– Giảng dạy, nghiên cứu về Quản trị Marketing, Marketing …