Ngành Luật

6212
Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7380101
Khối xét tuyển A01, A09, C00, D01
Chuyên ngành đào tạo Luật 
Mục tiêu đào tạo Có kiến thức cơ bản và chuyên môn để vận dụng trong quá trình
học tập, nghiên cứu và làm việc:
+ Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch
sử, xã hội, tâm lý con người để phục vụ phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân.
+ Trang bị các khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên
ngành gồm kiến thức lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật nói chung; kiến thức
chuyên sâu về pháp luật và thực tiễn pháp lý Việt Nam hiện hành thuộc các lĩnh vực pháp luật cơ bản như: hành chính, hình sự, dân sự, thương mại và pháp luật quốc tế.
+ Có kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động trong lĩnh vực pháp luật
+ Có các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình nghiên cứu pháp lý và định hướng phát triển nghề nghiệp.
+ Có năng lực tự nghiên cứu, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với tập thể trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Luật.
+ Có phẩm chất nghề nghiệp cần thiết của một luật gia: trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị; dám nghĩ, dám làm và biết đương đầu với rủi ro; có tinh thần thượng tôn pháp luật, phụng sự công lý; công bằng, liêm chính và nhân văn; có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc.
Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực, bộ phận lập pháp, hành pháp, tư pháp của bộ máy Nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, và doanh nghiệp.
Hoặc tham gia giảng dạy pháp luật ở tất cả các trường đại học, cao đẳng.
Các chức vụ cụ thể mà một sinh viên tốt nghiệp ngành luật có thể đảm trách bao gồm:
• Luật sư • Điều tra viên
• Công tố viên • Chuyên viên pháp chế
• Hòa giải viên • Cố vấn pháp lý
• Thư ký pháp lý • Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu
• Luật sư bằng sáng chế • Giảng viên
Với năng lực nghề nghiệp, sinh viên có thể hành nghề Luật độc lập hoặc thành lập văn phòng luật sư của riêng mình.