Ngành Kế toán

0
2532

– Mã ngành : 7340301 – Khối xét tuyển : A00, A01, C00, D01

Hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7340301
Khối xét tuyển A00, A01, C00, D01
Chuyên ngành đào tạo 1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP
2. KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
3. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân kế toán có những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết kế toán và kiểm toán vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
– Thực hiện tốt công tác kế toán độc lập đúng quy định của Nhà nước về công tác kế toán của Công ty, xí nghiệp.
– Có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kế toán và kiểm toán.
Cơ hội nghề nghiệp Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm việc ở các vị trí sau:
– Làm kế toán ngoài doanh nghiệp (các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Cty cổ phần, Cty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm…), các đơn vị công – các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện…
– Làm kế toán tài chính với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư) cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông… hoặc làm kế toán quản trị để cung cấp các thông tin cho chính những người quản lý ở đơn vị bạn.