Ngành Giáo dục thể chất

1464
Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7140206
Khối xét tuyển T00, B00
Chuyên ngành đào tạo Giáo dục thể chất
Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục thể chất có tinh thần trách nhiệm cao đối với bản
 thân, gia đình, xã hội và thiên nhiên; có đạo đức tốt và ý  thức chấp hành luật pháp;
Có kiến thức chuyên môn vững vàng để thích nghi với môi trường công việc;
Có ý thức cao trong việc tự rèn luyện bản thân, nâng cao sự hiểu biết và mở rộng kỹ
năng sống và làm việc để luôn là một công dân tốt có ích cho mọi người.
Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục thể chất có thể làm công tác giáo dục và giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất ở các trường THCS,THPT,TCCN & DN,…. Làm công tác quản lý, huấn luyện trong ngành thể dục thể thao. Các vị trí có thể làm việc như: Giáo viên, Nhân viên quản lý, Huấn luyện trong ngành  thể dục thể thao,… Nâng cao trình độ sau khi ra trường: Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ. Tiếp tục học các chương trình đào tạo sau đại học để nhận bằng  Thạc sĩ, Tiến sĩ,… Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo có liên quan để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Nghiên cứu và tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực thể dục thể thao.