Chuyên ngành Kế toán

1989

Trong bộ máy tổ chức doanh nghiệp, Kế toán được xem là bộ phận trọng yếu, nhằm nắm bắt và triển khai các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Các kế toán viên đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách thông suốt, bền vững.

1.Chuyên ngành Kế toán học gì?

Sinh viên BDU khi theo học chuyên ngành Kế toán sẽ được cung cấp kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm bắt được các nghiệp vụ vững vàng chuyên nghiệp, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm rõ những kiến thức về thuế, tài chính doanh nghiệp, chuẩn mực và chế độ kế toán, Bên cạnh đó, sinh viên BDU còn được cung cấp  kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng Công nghệ thông tin trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Trong môi trường đại học đào tạo song ngữ như BDU, sinh viên còn được chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc,…

Kế toán được xem là bộ phận trọng yếu, nhằm nắm bắt và triển khai các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế

2. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán có thể làm việc trong các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán, các ngân hàng,… với các vị trí sau:

  • Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  • Nhân viên kế toán phụ trách về: lương, tài sản cố định, vật tư, thanh toán, thuế, các khoản công nợ.
  • Chuyên viên Phân tích báo cáo tài chính.
  • Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp

Với phương pháp đào tạo 5 người Thầy, ngành Kế toán luôn chú trọng và cải tiến chương trình đào đạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, phù hợp với thực tiễn, gắn kết thực hành nghề tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong cách tiếp cận thực tế. Chương trình đào tạo tinh gọn, phù hợp, trang bị kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực ngành nghề, luôn định hướng và tạo động lực phát triển tư duy theo hướng khởi nghiệp. Mỗi sinh viên là mỗi vườn ươm tương lai của xã hội.

Với đội ngũ giảng viên tâm huyết, có học hàm học vị nhất định, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, luôn hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình theo học tại Khoa. Ngoài ra, cung cấp đầy đủ kiến thức  cho sinh viên có thể tiếp tục theo học các chương trình nâng cao như : Thạc sỹ, Tiến sĩ….Có đủ năng lực học liên kết với các nước như Ba Lan, Nga, Nhật, Hàn…

Ban biên tập