Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức đào tạo vừa làm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023, cụ...

Thông báo tuyển sinh Đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học...

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại...

Thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2021 1. Đối tượng tuyển sinh 1.1. Mọi...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học trình...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học, đợt 2 và đợt 3 năm 2020 1....

Thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020 như sau: 1. Đối tượng tuyển...

Hồ sơ tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học

Hồ sơ tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2023 gồm có: ✔️ 01 bản sao một trong các loại văn bằng Tốt...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2019

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: 1.      Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: 1.      Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học 2017

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: 1.  Đại học Vừa làm vừa học a) Đối...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017 Đại học Vừa làm vừa học a)Đối tượng tuyển...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: Đại học Vừa làm vừa...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học như sau: Đại học Vừa làm vừa...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 3,4...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Vừa làm vừa học đợt 3, 4 năm 2015 như sau: ...

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC :THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG...

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC :THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA 7 - NĂM 2013 (Liên thông từ Trung cấp Chuyên...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Xét tuyển học bạ

Tin tức tuyển sinh