Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 cho người đã có...

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023. Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học...

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2022 đối với...

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2022 Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm...

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học đối với người tốt nghiệp đại...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học đối với người tốt nghiệp đại học năm 2021 1. Đối tượng...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 đợt 1 năm 2020 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh:...

Hồ sơ tuyển sinh Đại học Văn bằng 2

Hồ sơ tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2023 gồm có: ✔️ 01 bản sao một trong các loại văn bằng Tốt nghiệp...

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ...

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng năm 2019 1️⃣  Phương thức...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 đợt 2...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Văn bằng 2 đợt 2 năm 2019 như sau: 1️⃣  Đại học...

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế như...

Thông báo tuyển sinh đại hoc văn bằng thứ hai ngành Luật Kinh tế...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ 2 ngành Luật Kinh tế như sau: A. Đại học Văn...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Xét tuyển học bạ

Tin tức tuyển sinh