fbpx

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Từ xa năm...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh ngành Luật Kinh tế hình thức đào tạo từ xa như sau: Hình thức...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa năm 2018

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau:   1.        Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2016

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt...

Thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa 2017

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Từ xa như sau: 1.  Đối tượng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp...

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa trực tuyến

Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – Đại học Đà Nẵng thông báo chiêu sinh đại...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Xét tuyển học bạ

MẠNG XÃ HỘI

1,418Theo dõiThích
116Theo dõiTheo dõi
113Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh

0274 730 3399