Trường Đại học Bình Dương tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

Thứ ba - 01/06/2021 06:42

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021 (Mã trường: DBD)

1️⃣ Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

2️⃣ Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

 1. Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 2. Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ).
 4. Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).
 5. Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển online tại website👉 https://xettuyenonline.bdu.edu.vn

new 01Học bổng tân sinh viên Trường Đại học Bình Dương năm 2021

new 01Học bổng 100% học phí 3 học kỳ 2-3-4 dành cho tân sinh viên ngành Kiến trúc và ngành Công nghệ sinh học

3️⃣ Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Bảng 1: Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Ngành học

 

Mã ngành

Khối ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Kết quả tốt nghiệp THPT

Học bạ

Quản trị kinh doanh

7340101

III

A01,A09,C00,D01

79

183

Kế toán

7340301

III

A01,A09,C00,D01

48

112

Tài chính - Ngân hàng

7340201

III

A01,A09,C00,D01

39

91

Luật Kinh tế

7380107

III

A01,A09,C00,D01

39

91

Công nghệ sinh học

7420201

IV

A00, A09, B00, D01

30

70

Công nghệ thông tin

7480201

V

A00, A09, D01, K01

15

40

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

V

A00, A09, A02, D01

15

39

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102

V

A00, A09, V00, V01

9

21

Kiến trúc

7580101

V

A00, A09, V00, V01

9

21

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

V

A00, A01, A02, A09

15

40

Dược học

7720201

VI

A00, B00, C08, D07

6

16

Văn học

7229030

VII

A01, A09, C00, D01

9

21

Ngôn ngữ Anh

7220201

VII

A01, D01, D10, D66

33

77

Việt Nam học

7310630

VII

A01, A09, C00, D01

33

77

Quản trị nhà trường 7149002   A01, A09, C00, D01

15

35

Công nghệ thực phẩm 7540101   A00, A09, B00, D07

20

40

Hàn Quốc học 7310614   A01, A09, C00, D15

15

40

Nhật Bản học 7310613   A01, C00, A09, D15

15

40

Logistisc và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605   A01, C00, A09, D01

15

40

Bảng 2: Khối, môn xét tuyển

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

A01

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

A02

Toán

Sinh học

Vật lý

A09

Toán

Địa lý

Giáo dục công dân

K01

Toán

Tiếng Anh

Tin học

B00

Toán

Sinh học

Hóa học

C00

Địa lý

Lịch sử

Ngữ văn

C08

Ngữ văn

Hóa học

Sinh học

D01

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D10

Toán

Địa lý

Tiếng Anh

D66

Ngữ văn

Giáo dục công dân

Tiếng Anh

V00

Toán

Vật lý

Vẽ mỹ thuật (*)

V01

Toán

Ngữ văn

Vẽ mỹ thuật (*)

D15

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.

4️⃣ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

📌 Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định (đối với nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề, ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định). Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra. Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

📌 Phương án 2: Xét Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định. Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

📌 Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ)

Công thức tính điểm:

dxt3i1Di

Trong đó:

Dxt: Điểm xét tuyển

Di: Điểm trung bình 3 năm lớp 10,11,12 của môn thứ i (nếu xét tuyển sử dụng kết quả lớp 10,11,12)

DНD12iD11iD10i4

Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Bảng 3. Ví dụ về cách tính điểm phương án 3

Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm trung bình môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm trung bình môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm trung bình môn lớp 12

7,0

10

8,0

Tổng

((2*7,0) + 6,0 + 5,0)/4 = 6,25

((2*10) + 9,0 + 8,0)/4 = 9,25

((2*8,0) + 9,0 + 7,0)/4 = 8,0

Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau:
Điểm xét tuyển = 6,25 + 9,25 + 8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra. Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.
📌 Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12. Công thức tính điểm: Dxt = (DM1 + DM2 + DM3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau: Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và thí sinh xét tổ hợp A00. Vậy thí sinh được xét theo công thức sau: Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 4: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

📌 Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1 + DhkM2 + DMhk3

Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 5: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển <18 điểm, sẽ được nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.
Ngành Dược học xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.


5️⃣ Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh liên tục trong năm, cụ thể như sau:

Bảng 4. Các đợt tuyển sinh

Đợt 1: 02/01 - 10/07

Đợt 7: 01/09 - 10/09

Đợt 2: 11/07 - 21/07

Đợt 8: 11/09 - 21/09

Đợt 3: 21/07 - 31/07

Đợt 9: 22/09 - 02/10

Đợt 4: 01/08 - 10/08

Đợt 10: 03/10 - 13/10

Đợt 5: 11/08 - 20/08

Đợt 11: 14/10 - 24/10

Đợt 6: 21/08 - 31/08

6️⃣ Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

 • 01 Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) - tại website tuyensinh.bdu.edu.vn
 • 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)
 • 01 giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (có thể bổ sung sau)
 • 01 Học bạ THPT (có công chứng)
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 • 01 Giấy khai sinh (bản sao)
 • 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)

Lưu ý: Với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

7️⃣ Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Cách 2: Nộp trực tiếp tại trường.

👉 NƠI NHẬN

Tại Bình Dương: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Bình Dương)

🎯 Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

☎️ Điện thoại: 02743.822058 (nội bộ 100 hoặc 101) -  📞 0274 370 3399.

🌀 Website: http://localhost/ts - 📨 Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

------------------------------------

Tại Cà Mau: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU

🎯 Địa chỉ: Số 03, đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.

☎️ Điện thoại: 0290 399 7777 – 0290 355 2177 – 📞 0942 931 239.

🌀 Website: https://camau.bdu.edu.vn📨 Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây