Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ...

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng năm 2019 1️⃣  Phương thức...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 đợt 2...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo Văn bằng 2 đợt 2 năm 2019 như sau: 1️⃣  Đại học...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đại học đối với người...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học đối với người tốt nghiệp đại học, đợt 2 và đợt...

Thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật Kinh tế như...

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học đối với người tốt nghiệp đại...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ đại học đối với người tốt nghiệp đại học năm 2021 1. Đối tượng...

Hồ sơ tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2021

Hồ sơ tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 năm 2021 gồm có: ✔️ 01 bản sao một trong các loại văn bằng Tốt nghiệp...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 đợt 1 năm 2020 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh:...

Thông báo tuyển sinh đại hoc văn bằng thứ hai ngành Luật Kinh tế...

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ 2 ngành Luật Kinh tế như sau: A. Đại học Văn...

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Xét tuyển học bạ

MẠNG XÃ HỘI

5,780Theo dõiThích
116Theo dõiTheo dõi
274Theo dõiTheo dõi
0Theo dõiTheo dõi

Tin tức tuyển sinh