Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật – Chuyên ngành Luật kinh tế năm 2018

1836

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật – Chuyên ngành Luật kinh tế năm 2018

1. Địa điểm học: Trường Đại học Bình Dương (phần lớn các học phần)

2. Thời gian và hình thức đào tạo: thời gian đào tạo 1,5 năm, hình thức không tập trung

3. Điều kiện về văn bằng: có bằng tốt nghiệp khối ngành Luật và một số chuyên ngành thuộc khối ngành An ninh, Công an.

4. Môn thi: Anh văn, Luật Dân sự, Luật Thương mại.

5. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2018. Hồ sơ dự tuyển thí sinh tải tại đây

6. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương, số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274)3822058 số nội bộ 100.

7. Ngày thi tuyển (dự kiến): 18, 19 tháng 8 năm 2018. Cuối tháng 5 năm 2018 sẽ tổ chức ôn thi đầu vào tại Trường Đại học Bình Dương.

8. Các khoản lệ phí liên quan đến tuyển sinh:

  • Lệ phí đăng ký và hồ sơ dự thi: 140.000 đ/thí sinh/hồ sơ.
  • Lệ phí thi tuyển sinh: 120.000 đ/môn thi.

9. Kinh phí đào tạo: học phí dự kiến năm 2018 là 1.300.000 đ/tín chỉ (tổng khối lượng kiến thức của chương trình Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh tế là 45 tín chỉ).

Trân trọng./.