Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 3 năm 2021

2214

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 3 năm 2021, như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh và môn thi

Stt Chỉ tiêu Mã ngành Chuyên ngành Môn thi
Môn cơ bản Môn cơ sở
1 21 8340101 Quản trị kinh doanh Quản trị học Kinh tế học
2 38 8310110 Quản lý kinh tế Quản trị học Kinh tế chính trị

2. Hình thức và thời gian đào tạo

✔️ Hình thức đào tạo : Chính quy

✔️ Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ từ 1,5 đến 02 năm.

✔️ Học vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

3. Phương thức tuyển sinh:

– Thi tuyển môn cơ bản và môn cơ sở.

– Xét tuyển môn ngoại ngữ đối với các thí sinh có văn bằng, chứng chỉ đạt trình độ tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được quy định tại mục 5.2.

– Thi tuyển đối với người Việt Nam và xét tuyển đối với người nước ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam.

– Việc tuyển sinh có thể tổ chức trực tuyến theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo khi đáp ứng những điều kiện bảo đảm chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp.

4. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

4.1 Điều kiện về văn bằng:

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

b) Ngành phù hợp là ngành đào tạo ở trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sĩ. Những trường hợp phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung trước khi dự tuyển xem trong Phụ lục 2 của Thông báo này. Đối với các ngành quản trị và quản lý, đào tạo theo chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng, ngành phù hợp ở trình độ đại học bao gồm những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị, quản lý xem trong Phụ lục 1 của Thông báo này;

c) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành. Phải được công chứng bằng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4.2 Có đủ sức khoẻ để học tập.

4.3 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo Thông báo này.

4.4 Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của Trường Đại học Bình Dương.

5. Yêu cầu ngoại ngữ đối với người dự tuyển:

5.1 Có văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo bảng dưới đây hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển

5.2 Văn bằng chứng chỉ quốc tế tương đương theo bảng sau:

Tiếng Anh

 

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS  

APTIS

CEFR
Tương đương Bậc 3 4.0-5.0 450 – 499 ITP

30 – 45 IBT

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

Preliminary (65) 40 B1 B1

 

Một số tiếng khác

Khung năng lực ngoại ngữ VN Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nhật
Tương đương Bậc 3 TRKI 1 TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

Goethe-Zertifikat B1; TDN 3 HSK Bậc 3 JLPT N4

 

5.3 Các yêu cầu về năng lực ngoại ngữ khác thay thế khoản 5.2:

a) Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính Trường Đại học Bình Dương cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Đối tượng và chính sách ưu tiên:

6.1 Đối tượng

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

c) Con liệt sĩ.

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động.

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này.

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

6.2 Chính sách ưu tiên

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Khoản 6.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm khi xét theo điểm ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không đủ điểm ngoại ngữ theo quy định và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi tuyển.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

7. Hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có thể nhận hồ sơ tại Bộ phận đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế hoặc Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh – Phòng QLĐT&CTSV, cổng trước Trường Đại học Bình Dương) hoặc có thể tải về từ website: sdh.bdu.edu.vn hoặc tuyensinh.bdu.edu.vn

Tải về hồ sơ

Hồ sơ dự thi bao gồm:

✔️ Đơn xin dự thi;

✔️ Giấy cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính;

✔️ Lý lịch khoa học 01 bản (dán hình 3×4 cm, đóng dấu giáp lai lên hình và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương);

✔️ Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học có chứng thực 01 bản;

✔️ Đối với học viên tốt nghiệp chương trình nước ngoài hoặc chương trình liên kết phải nộp bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp, bảng điểm và bản sao công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT (có chứng thực);

✔️ Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ có chứng thực 01 bản ;

✔️ Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

✔️ Ảnh 3×4 chụp chân dung trong thời gian 06 tháng tính đến ngày dự tuyển 04 ảnh (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau);

✔️ Phong bì thư dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ liên hệ của người dự tuyển 02 phong bì.

8. Thời gian tổ chức học bổ sung kiến thức dành cho thí sinh tốt nghiệp ngành phù hợp: Dự kiến từ ngày 01/11/2021 đến ngày 04/12/2021

✔️ Học phí môn học bổ sung kiến thức: 850.000 đồng/môn học.

✔️ Thí sinh cập nhật danh sách các môn học bổ sung kiến thức dành cho đối tượng tốt nghiệp ngành phù hợp so với ngành đăng ký dự tuyển tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của thông báo này.

9. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển và xét tuyển

9.1 Phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2021 (Thời gian làm việc: 07h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần).

9.2 Nộp hồ sơ trực tuyến: Thí sinh làm thủ tục và nộp hồ sơ trực tuyến tại đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1JzYJaZPmzuDbGB3g4Uow5R3dOdT9W0_dQ4lxWRHmEtk/edit

✔️ Thí sinh có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ được nêu trong Khoản 10 của Thông báo này.

9.3 Thời gian ôn thi dự kiến: 27/11/2021 đến 12/12/2021.

9.4 Thời gian thi dự kiến: 25 và 26/12/2021.

9.5 Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 31/12/2021.

9.6 Thời gian nhập học dự kiến: 08/01/2022.

9.7 Lệ phí ôn tập và thi: 4.500.000 đồng/thí sinh.

10. Học phí dự kiến

Năm học 2021-2022 học phí đối với đào tạo trình độ thạc sĩ:

✔️ Bình Dương: 68.000.000 đồng/toàn khóa học (có thể chia thành 03 đợt đóng trong khóa học đào tạo trình độ thạc sĩ).

✔️ Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau: 72.000.000 đồng/toàn khóa học (có thể chia thành 03 đợt đóng trong khóa học đào tạo trình độ thạc sĩ).

11. Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ:

1️⃣ TẠI BÌNH DƯƠNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG:

🏫 Bộ phận Đào tạo Sau đại học – Khoa Kinh tế;

🏫 Bộ phận Tư vấn Tuyển sinh và Chăm sóc người học – Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên, cổng trước Trường Đại học Bình Dương

🎯 Số 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

☎️ (0274) 3 871 786 – 3 822 058

🌀 https://sdh.bdu.edu.vn; 🌀 https://tuyensinh.bdu.edu.vn

📨 saudaihoc@bdu.edu.vn; 📨 tuyensinh@bdu.edu.vn

——————————-

2️⃣ TẠI CÀ MAU: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU:

🎯 Số 03, đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

☎️ (02903) 997.777 – 552.177

📨 tuyensinh.cm@bdu.edu.vn

———————————————

Phụ lục 1. Danh mục ngành phù hợp

Ngành dự thi

Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp

Danh mục ngành gần

Quản trị kinh doanh

 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Kinh doanh thương mại
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán và Kiểm toán
 • Kinh tế học
 • Kinh tế đối ngoại
 • Quản lý công nghiệp
 • Kinh tế xây dựng
 • Kinh tế thương nghiệp
 • Kinh tế luật
 • Thống kê kinh tế
 • Kinh tế thuỷ sản

Quản lý kinh tế

 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế và quản lý công
 • Quản lý công
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế học
 • Chính sách công
 • Kinh tế tài nguyên môi trường
 • Kinh tế kế hoạch đầu tư
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế thương mại
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị thương mại
 • Quản trị du lịch
 • Quản trị nhà hàng khách sạn
 • Quản trị kinh doanh quốc tế
 • Tài chính ngân hàng
 • Bảo hiểm
 • Kế toán và Kiểm toán
 • Khoa học quản lý
 • Quản trị nhân lực
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị văn phòng

Ghi chú:

Ngành khác là các ngành không nằm trong danh mục các ngành ở bảng trên.

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác phải học bổ sung kiến thức ở trình độ đào tạo đại học trước khi dự thi (xem Phụ lục 2)

Phụ lục 2. Danh sách các môn học bổ sung kiến thức

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (ngành gần,ngành khác) phải học bổ sung kiến thức ở trình độ đào tạo đại học trước khi dự thi như sau:

1. Dự thi ngành Quản trị kinh doanh

Stt

Ngành phù hợp (ngành gần)

TC

Ngành phù hợp (ngành khác)

TC

1

Nguyên lý Marketing

2

Toán kinh tế

2

2

Quản trị học

2

Nguyên lý Marketing

2

3

Quản trị tài chính

2

Kinh tế vi mô

2

4

Kinh tế vĩ mô

2

5

Quản trị học

2

6

Nguyên lý kế toán

2

7

Quản trị tài chính

2

8

Quản trị chiến lược

2

2. Dự thi ngành Quản lý kinh tế

Stt

Ngành phù hợp (ngành gần)

TC

Ngành phù hợp (ngành khác)

TC

1

Pháp luật đại cương

2

Pháp luật đại cương

2

2

Quản trị học

2

Quản trị học

2

3

Các nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước

2

Quản trị hành chính văn phòng

2

4

Quản trị nguồn nhân lực

2

5

Kinh tế vi mô

2

6

Kinh tế vĩ mô

2

7

Các nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước

2