Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Kiến trúc năm 2018

2232

1. Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi, thời gian học, địa điểm học

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình thạc sĩ Kiến trúc tại Phòng tuyển sinh trường Đại học Bình Dương từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2018.

2. Thời gian học chuyển đổi và ôn thi (dự kiến): ngày 02/11/2018 – 27/11/2018.

3. Thời gian thi đầu vào (dự kiến): tháng 12 năm 2018.

4. Thời gian học: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người đang đi làm có thể tham gia chương trình thạc sĩ Kiến trúc, lớp được tổ chức vào ngày thứ 7 và chủ nhật hằng tuần tại Trường Đại học Bình Dương, chương trình được thiết kế trong 02 năm.

5. Đối tượng tuyển sinh, môn thi tuyển, chương trình học

a. Đối tượng tuyển sinh:

– Về văn bằng:

Stt

Nội dung

Ngành học

1

Ngành đúng

Người tốt nghiệp ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

2

Ngành gần, ngành khác

Hồ sơ sẽ được trường Đại học Bình Dương chuyển cho Đại học Đông Đô xét tuyển trong vòng 02 tuần kể từ ngày đăng ký xét tuyển sẽ có kết quả.

b. Thâm niên: Người tốt nghiệp ngành đúng, ngành gần hoặc ngành khác không yêu cầu về thâm niên công tác.

– Bổ sung kiến thức

Stt

Nội dung

Học phần học bổ sung

Tên học phần

Số TC

1

Ngành gần

 1. Lịch sử kiến trúc
 2. Mỹ học
 3. Tổ hợp kiến trúc
 4. Lý thuyết sáng tác kiến trúc
 5. Lịch sử đô thị
 6. Quản lý đô thị

2

2

2

2

2

2

Tổng số tín chỉ là 12

2

Ngành khác

 1. Lịch sử kiến trúc
 2. Mỹ học
 3. Tổ hợp kiến trúc
 4. Lý thuyết sáng tác kiến trúc
 5. Lịch sử đô thị
 6. Quản lý đô thị
 7. Nguyên lý thiết kế nhà ở
 8. Nguyên lý thiết kế nhà công cộng và công nghiệp
 9. Quy hoạch đại cương

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tổng số tín chỉ là 18

 • Môn thi tuyển:

– Ngoại ngữ: Môn Tiếng Anh;

– Môn nghiệp vụ ngành: Môn Lý thuyết sáng tác Kiến trúc;

– Môn cơ bản: Môn Lịch sử Kiến trúc.

 • Chương trình học: 60 tín chỉ, thời gian đào tạo trong 02 năm.

6. Đối tượng ưu tiên, chính sách ưu tiên

a. Đối tượng ưu tiên:

 • Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ (phải có quyết định tiếp nhận công tác, hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền);
 • Thương binh, bệnh binh, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;
 • Con liệt sĩ;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với Cách mạng;
 • Con nạn nhân chất độc màu da cam.

b. Chính sách ưu tiên:

 • Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.
 • Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của 01 đối tượng.

7. Điều kiện để được miễn thi môn ngoại ngữ

Các trường hợp sau đây được miễn thi ngoại ngữ:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục & Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
 • Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép hoặc công nhận.

8. Điều kiện xét trúng tuyển, nguyên tắc xét trúng tuyển.

a. Điều kiện xét trúng tuyển: Điều kiện xét trúng tuyển là điểm thi các môn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đạt tối thiểu:

 • ôn Tiếng Anh: 50 điểm (không áp dụng đối với thí sinh miễn thi ngoại ngữ)
 • Môn Lý thuyết sáng tác Kiến trúc: 5 điểm
 • Môn Lịch sử Kiến trúc: 5 điểm

b. Nguyên tắc xét trúng tuyển:

 • Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của 02 môn bao gồm môn cơ bản và môn nghiệp vụ ngành;
 • Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xem xét đến ưu tiên theo thứ tự:
 • Thí sinh là người dân tộc thiểu số.
 • Thí sinh thuộc đối tượng chính sách (xem mục 3).
 • Người có điểm cao hơn các môn theo thứ tự: Môn nghiệp vụ ngành, môn cơ bản, môn tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

9. Hồ sơ tuyển sinh

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan / chính quyền;
 • Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);
 • Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng);
 • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);
 • 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;
 • 04 ảnh 4×6;

(Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra)

10. Lệ phí đăng ký dự thi:

 • Phí hồ sơ: 50.000 VNĐ/hồ sơ
 • Phí xét duyệt hồ sơ: 250.000 VNĐ/hồ sơ
 • Lệ phí thi (3 môn): 900.000 VNĐ/ học viên
 • Lệ phí thi (2 môn miễn thi môn ngoại ngữ): 600.000 VNĐ/ học viên.

11. Lệ phí ôn thi:

 • Thời gian học ôn: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
 • Học viên đăng ký ôn thi 3 môn: 3.000.000 VNĐ
 • Học viên đăng ký ôn thi 1 môn: 1.200.000 VNĐ

12. Lệ phí chuyển đổi bổ sung kiến thức

 • Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
 • Địa điểm: Tại trường Đại học Bình Dương
 • Ngành gần (6 học phần): 3.000.000 VNĐ/Hồ sơ
 • Khác ngành (9 học phần): 4.500.000 VNĐ/Hồ sơ

12. Địa điểm nộp hồ sơ

 • Nơi nhận hồ sơ: Phòng tuyển sinh – Trường Đại học Bình Dương
 • Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
 • Điện thoại: 0274 3822 058 – Số nội bộ: 100 – 101.
 • Website: http://tuyensinh.bdu.edu.vn – Email: tuyensinh@bdu.edu.vn