Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2021

4987

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học năm 2021

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên.

1.2. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được tham gia dự tuyển:

 • Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian thi hành án hình sự.
 • Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày xét tuyển.
 • Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

3. Thời gian đào tạo:

 • Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2.5 năm – 03 năm.
 • Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1.5 năm – 02 năm.
 • Học vào các buổi tối trong tuần hoặc vào ngày Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 5 phương án sau:

 • Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.
 • Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).
 • Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ THPT).
 • Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

5. Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh

Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

Stt

Trình độ đào tạo

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu chính quy

Chỉ tiêu vừa làm vừa học

Tổ hợp xét tuyển

1

TC lên ĐH

7340301

Kế toán

100

30

A01,A09,C00,D01

2

TC lên ĐH

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

30

 

A00,A01,V00,V01

3

TC lên ĐH

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, diện tử

30

 

A01,A01,A02,D01

4

TC lên ĐH

7480201

Công nghệ thông tin

30

 

A01,A01,D01,K01

5

CĐ lên ĐH

7510102

Quản trị kinh doanh

30

 

A00,A09,C00,D01

6

CĐ lên ĐH

7340301

Kế toán

100

30

A00,A09,C00,D01

7

CĐ lên ĐH

7410102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

30

 

A00,A01,V00,V01

8

CĐ lên ĐH

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

30

 

A00,A01,A02,D01

9

CĐ lên ĐH

7480201

Công nghệ thông tin

30

 

A00,A01,D01,K01

Tổ hợp V00, V01 thi tại Trường Đại học Bình Dương.

Bảng 2: Tổ hợp môn xét tuyển

Stt

Tổ hợp

Tổ hợp môn

1

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

2

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3

A02

Toán, Vật lý, Sinh học

4

A09

Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

5

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

6

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

7

V00

Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

8

V01

Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

9

K01

Toán, Tiếng Anh, Tin học

6. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 1: Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ≥ 12 điểm.

Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Bình Dương quy định cụ thể tại thông báo xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2: Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ≥ 500 điểm.

Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 (xét theo học bạ THPT).

Công thức tính điểm:

Trong đó:

      Dxt: điểm xét tuyển

      Di: Điểm trung bình 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của môn thứ i (nếu xét tuyển sử dụng kết quả lớp 10,11,12)

 

 

 

Với 2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

Với D11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

Với D10i = Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3: Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ≥ 12 điểm.

Phương án 4: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ THPT).

Công thức tính điểm: Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:

Dxt: điểm xét tuyển

Với DM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

Với DM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

Với DM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 4: Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ≥ 12 điểm.

Phương án 5: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm: Dxt= DhkM1+DhkM2+DhkM3

Trong đó:

 Dxt: điểm xét tuyển

Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 5: Điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ≥ 12 điểm.

Lưu ý chung: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển < 15 điểm, sẽ được Nhà trường khảo sát, phân loại, phụ đạo các môn khoa học cơ bản để đảm bảo hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đáp ứng các yêu cầu của chuẩn đầu ra.

7. Thời gian tuyển sinh

📌 Đợt 1: Từ ngày thông báo đến ngày 29/04/2021

 • Công bố danh sách trúng tuyển dự kiến: Tháng 04/2021.
 • Thời gian khai giảng, nhập học dự kiến: Tháng 04/2021.

📌 Đợt 2: Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 30/09/2021.

 • Công bố danh sách trúng tuyển dự kiến: Tháng 09/2021.
 • Thời gian khai giảng, nhập học dự kiến: Tháng 09/2021.

📌 Đợt 3: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021

 • Công bố danh sách trúng tuyển dự kiến: Tháng 12/2021.
 • Thời gian khai giảng, nhập học dự kiến: Tháng 12/2021.

8. Chính sách ưu tiên

 • Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc đã trúng tuyển đại học hình thức chính quy nhưng có nguyện vọng chuyển sang hình thức vừa làm vừa học.
 • Chính sách ưu tiên khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy định của Trường Đại học Bình Dương.

9. Lệ phí xét tuyển: Miễn phí lệ phí xét tuyển.

10. Hồ sơ xét tuyển, gồm:

✔️ Bằng tốt nghiệp trung cấp (đối với thí sinh dự tuyển từ trung cấp lên đại học) (01 bản sao y bản chính có chứng thực).

✔️ Bằng tốt nghiệp cao đẳng (đối với thí sinh dự tuyển trình độ cao đẳng lên đại học) (01 bản sao y bản chính có chứng thực).

✔️ Bảng điểm toàn khóa theo từng học kỳ (01 bản sao y bản chính có chứng thực)

✔️ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu TẢI FILE.

✔️ Sơ yếu lý lịch theo mẫu TẢI FILE.

✔️ Giấy khai sinh (01 bản sao y bản chính).

✔️ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (01 bản sao y bản chính).

✔️ Hộ khẩu (01 bản sao y bản chính).

✔️ 03 ảnh 3×4 (03 ảnh không quá 3 tháng, ghi họ và tên, số điện thoại ở mặt sau ảnh).

✔️ 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ.

12. Liên hệ nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo 2 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (nên chuyển phát nhanh để tránh thất lạc thư).

Tại Bình Dương: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên (Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Bình Dương)

🎯 Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

☎️ Điện thoại: 02743.822058 (nội bộ 100 hoặc 101) –  📞 0274 370 3399.

🌀 Website: https://tuyensinh.bdu.edu.vn 📨 Email: tuyensinh@bdu.edu.vn

————————————

Tại Cà Mau: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TẠI CÀ MAU

🎯 Địa chỉ: Số 03, đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Tp. Cà Mau, Cà Mau.

☎️ Điện thoại: 0290 399 7777 – 0290 355 2177 – 📞 0942 931 239.

🌀 Website: https://camau.bdu.edu.vn – 📨 Email: tuyensinh.cm@bdu.edu.vn