Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019

4011

Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 gồm những nội dung sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanhMã ngành: 9340101

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 chỉ tiêu

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Việc đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm:

  • Đánh giá hồ sơ dự tuyển: căn cứ kết quả học tập của thí sinh ở bậc đại học và thạc sĩ;
  • Đánh giá bài luận về dự định nghiên cứu: Thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn. Các thành viên tiểu ban chuyên môn sẽ đặt câu hỏi để thí sinh trả lời về các vấn đề có liên quan đến nội dung bài luận.

5. Điều kiện dự tuyển: Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

5.1 Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

5.2 Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5.3 Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (xem bảng 1) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Bảng 1. Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài

Stt

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 – 93

2

IELTS

5 – 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 4

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ – Тест по русскому языку как иностранному (TORFL – Test of Russian as a Foreign Language)

ТРКИ-2

(Trích Qui chế ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5.4 Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc có khả năng sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp và chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Việt và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Việt), việc đánh giá được thực hiện thông qua Hội đồng phỏng vấn do Trường tổ chức.

6. Hồ sơ dự tuyển

Thí sinh có thể nhận hồ sơ tại phòng Tuyển sinh trường Đại học Bình Dương hoặc có thể tải về từ website: tuyensinh.bdu.edu.vn. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

– Đơn xin dự tuyển;

– Giấy cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính;

– 04 bản lý lịch khoa học (dán hình, đóng dấu giáp lai lên hình và xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương);

– 04 bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học có chứng thực;

– 04 bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sỹ có chứng thực;

Đối với học viên tốt nghiệp chương trình nước ngoài hoặc chương trình liên kết phải nộp bản sao, bản dịch bằng tốt nghiệp, bảng điểm và bản sao công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT (có chứng thực)

– 04 bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ có chứng thực;

– 04 bản sao bài báo, báo cáo khoa học (theo mục 5.2);

– 04 bản đề cương nghiên cứu;

– Bản gốc và 03 bản sao thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

– Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

– 04 ảnh 3×4 chụp chân dung trong thời gian 01 năm tính đến ngày dự tuyển (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh vào mặt sau);

– 02 phong bì thư dán tem và ghi đầy đủ, chính xác địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

Phát và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2019

Thời gian xét tuyển dự kiến: tháng 8/2019.

Thời gian thông báo kết quả: thông báo tại website của Trường.

Lệ phí xét tuyển: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

8. Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Số 504, đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐT: (0274) 3822058 – 3833926 – Website: tuyensinh.bdu.edu.vn – Email: ptkien@bdu.edu.vn