THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ QTKD NĂM 2016

1067

Trường Đại Học Bình Dương thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2016 cụ thể như sau:

 1. THỜI GIAN VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO

1.Thời gian:

–     Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục;

–     Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được và được cơ sở đào tạo chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

2.Chuyên ngành tuyển sinh:

Quản trị kinh doanh; Mã số : 62 34 01 02

3.Đối tượng đào tạo

–     Giảng viên của các trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học) và cao đẳng trong cả nước.

–     Nghiên cứu viên của các Viện nghiên cứu khoa học, những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo.

–     Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sĩ loại khá trở lên (Trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển), có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo.

–     Người nghiên cứu và thực hiện công tác đào tạo tự do.

4.Điều kiện và tiêu chuẩn đối với người dự tuyển

Người dự tuyển ngành đào tạo phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

–     Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu, cam kết phục vụ tại trường đã cử đi học (hoặc trường đã có văn bản đồng ý tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đối với người chưa là giảng viên).

–     Không quá 45 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển).

–     Đối với đối tượng là nghiên cứu viên phải được cơ quan công tác đồng ý và có công văn cử đi đào tạo về làm giảng viên trường đại học, cao đẳng; người chưa có cơ quan công tác, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ phải được một trường đại học, cao đẳng đồng ý tiếp nhận làm giảng viên sau khi được đào tạo.

II.ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1.Điều kiện văn bằng:

–     Người dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

–     Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

–     Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp này người dự tuyển phải có một bài báo khoa học phù hợp với hướng dự định nghiên cứu đăng trên các tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình (xem danh mục các tạp chí).

–     Trong trường hợp thí sinh chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ phù hợp nhưng không thuộc chuyên ngành đúng với chuyên ngành dự tuyển nghiên cứu sinh thì thí sinh bắt buộc phải học chương trình bổ sung kiến thức theo quy định.

–     Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

2.Có một bài luận về dự định nghiên cứu :

–     Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu;

–     Mục tiêu và mong muốn đạt được;

–     Những dự định và kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ để đạt được những mục tiêu mong muốn;

–     Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;

–     Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp;

–     Đề xuất người hướng dẫn nếu có

3.Thư giới thiệu:

–     Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như: Giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;

–     Những người giới thiệu này cần ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

–     Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 • Có phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.
 • Năng lực hoạt động chuyên môn.
 • Phương pháp làm việc.
 • Khả năng nghiên cứu.
 • Khả năng làm việc theo nhóm.
 • Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn.
 • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu.

4.Trình độ ngoại ngữ: Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

–     Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ yêu cầu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương B1 Khung châu Âu, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định;

–     Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do một cơ sở ở nước ngoài đào tạo. Các bằng và bảng điểm phải được công chứng dịch tiếng Việt và nộp kèm theo Văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

–     Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

–     Có IELTS 4.5, TOEFL 450 PBT, 133 CBT, 45 iBT, TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày lấy chứng chỉ đến ngày dự tuyển làm nghiên cứu sinh;

–     Trường hợp thí sinh không đạt một trong những điều kiện nêu trên phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ do Trường Đại học Bình Dương tổ chức.

5.Về công trình khoa học: Người dự tuyển phải có ít nhất một bài báo có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển NCS được công bố trên các tạp chí trong Danh mục các Tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trước khi nộp hồ sơ dự thi.

6.Giấy xác nhận:

–     Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu người có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ;

–     Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt; Không tiền án tiền sự và hiện không vi phạm pháp luật.

7.Cam kết nghĩa vụ học tập:

–     Học viên phải thực hiện các nghĩa vụ học tập, nghiên cứu

–     Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Trường Đại họBình Dương (đóng học phí, kinh phí đào tạo và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành Luận án tiến sĩ)

III.XÉT TUYỂN

 1. Giai đoạn 1: Tiền Tiến sĩ

  Việc xét tuyển NCS được thực hiện bằng cách đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh bằng hoạt động:

–     Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển theo Thang điểm đánh giá hồ sơ chuyên môn của thí sinh dự xét tuyển NCS.

–     Thí sinh trình bày về vấn đề dự định nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban xét tuyển NCS.

–     Hội đồng tuyển sinh Nhà trường sẽ căn cứ vào hồ sơ của các tiểu ban và kết quả báo cáo bài luận về dự định nghiên cứu.

Các Học viên được xét đậu giai đoạn Tiền Tiến sĩ sẽ được học chương trình tiền tiến sĩ để chuẩn bị cho đề cương bảo vệ chính thức và hỗ trợ công cụ cho NCS có thể làm được nghiên cứu trong luận án của mình trong trường hợp được công nhận chính thức ở giai đoạn 2.

2.Giai đoạn 2: Công nhận NCS

NCS trình bày đề cương NC lại (có thể sử dung đề cương cũ hoặc xây dụng một đề cương mới vận dụng kiến thức đã học ở giai đoạn 1) và kế hoạch thực hiện trước Hội đồng tuyển sinh Nhà trường; hội đồng sẽ xét và căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ hiện hành của Bộ GD &ĐT và cụ thể của Nhà trường để ra quyết định công nhận NCS.

IV.HỒ SƠ CHUYÊN MÔN DỰ TUYỂN

Hồ sơ tuyển sinh do Trường Đại học Bình Dương phát hành, gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự thi
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm ở cơ quan, đơn vị Nhà nước); lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.
 3. Bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (hoặc bản sao bằng đại học và bảng điểm đại học đối với người dự tuyển từ đại học) có công chứng.
 4. Công văn giới thiệu đi dự thi và xác nhận thâm niên công tác của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).
 5. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn để xác nhận kinh nghiệm và thâm niên công tác.
 6. Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố (06 bản phôtô)
 7. Bài luận nghiên cứu và kế hoạch thực hiện của NCS  (06 bản phôtô)
 8. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học dự kiến sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án (bản gốc và 06 bản phôtô)
 9. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
 10. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập do Bệnh viện đa khoa (tuyến huyện trở lên) cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển.
 11. Hai ảnh màu mới chụp (cỡ 3 x 4) ghi rõ họ tên, chuyên ngành đăng ký dự thi phía sau ảnh.
 12. Bốn phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển NCS

V.THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

 1. Nhận hồ sơ:  Từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày 28/11/2016
  Lệ phí hồ sơ và lập hội đồng xét tuyển: 3.000.000 đ (ba triệu đồng) lệ phí không hoàn lại trong mọi trường hợp.
 2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ  ngày 06 tháng 12 năm 2016 đến 16 tháng 12 năm 2016.
 3. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Bình Dương
 4. Địa chỉ liên hệ thông tin chi tiết về tuyển sinh và nộp hồ sơ vui lòng liên hệ:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – LẦU 2 – KHU A

Số 504, ĐLBD, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) – 3871 786 – 3878 061 Fax: (0650) 3820 834

Hoặc Hotline: 0982.741.589

Website: sdh.bdu.edu.vn  – Email: saudaihoc@bdu.edu.vn