Khai giảng các lớp Anh văn ngắn hạn khóa 1 năm 2021

824

Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển (Viện BOLT) thông báo ngày khai giảng chính thức của các lớp Anh văn ngắn hạn khóa 01 năm 2021 vào buổi học đầu tiên của các khoá học. Các chương trình ưu đãi vẫn được áp dụng đến ngày khai giảng. Cụ thể các lớp và các khung giờ sau:

1. Lớp Ngữ pháp cấp độ 1 (Khóa 001 – EGRAM1-001):

Học vào tối thứ 2 và 4 sẽ khai giảng vào ngày 19/4/2021 lúc 17h 30’ tại phòng ER02.

2. Lớp Anh Văn giao tiếp cấp độ 1 (Khóa 002 – ECEL01-002):

Học vào tối thứ 2 và 4, sẽ khai giảng vào ngày 19/4/2021 lúc 17h 30’ tại phòng ER01.

3. Lớp Anh Văn giao tiếp cấp độ 1 (Khóa 001 – ECEL01-001):

Học vào tối thứ 3 và 5, sẽ khai giảng vào ngày 20/4/2021 lúc 17h 30’ tại phòng ER03.

Trân trọng./.