ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG NĂM 2016

1397

BẢNG 1: ĐIỀM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016

 

Ngành học/ Trình độ Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Điểm chuẩn trúng tuyển THEO ĐIỂM TH THPT QUỐC GIA Điểm chuẩn trúng tuyển theo học bạ THPT
Các ngành đào tạo đại học: 2610    
Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

90 15 18
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử D510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

80 15 18
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng (*) D510102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật

80 15 18
Kiến trúc (*) D580102 Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật 90    
Công nghệ sinh học D420201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

100 15 18
Quản trị kinh doanh D340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

400 15 18
Kế toán D340301 500 15 18
Tài chính – Ngân hàng D340201 300 15 18
Xã hội học D310301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50 15 18
Văn học D220330 80 15 18
Ngôn ngữ Anh D220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

140 15 18
Việt Nam học (Du lịch) D220113 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50 15 18
Luật kinh tế D380107 600 15 18
Giáo dục Thể chất (*) D140206 Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTD 50    
Các ngành đào tạo cao đẳng: 370    
Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30  

Chỉ cần tốt nghiệp THPT

 

 

 

Chỉ cần tốt nghiệp THPT

 

Chỉ cần tốt nghiệp THPT

 

 

 

 

Chỉ cần tốt nghiệp THPT

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng C510102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật

30
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80
Kế toán C340301 100
Tài chính – Ngân hàng C340201 70
Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30  

(*) Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật, Khối T dự thi môn năng khiếu TDTT tại Đại học Bình Dương. (thời gian thi sẽ được thông báo trực tiếp cho thí sinh).

Đăng ký nhập học:  –  Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ 15 đến 19 tháng 8 năm 2016.