Ngành Công nghệ Sinh học

3123
Loại hình đào tạo Tập trung chính quy
Trình độ đào tạo Đại học
Mã ngành 7420201
Khối xét tuyển A00, A09, B00, D01
Chuyên ngành đào tạo 1. CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM
2. CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
3. CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Mục tiêu đào tạo Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Sinh học (CNSH) trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng nghiên cứu khoa học hiện đại về CNSH; CNSH Thực phẩm, CNSH Môi trường, CNSH Nông nghiệp, CNSH Phân tử, CNSH Y – Sinh học và Sinh tin học.
– Có kỹ năng thực hành, nghiên cứu khoa học hiện đại về lĩnh vực công nghệ sinh học.
– Sử dụng thành thạo vi tính, tiếng Anh phục vụ tốt chuyên ngành theo học.
Cơ hội nghề nghiệp Sau khi hoàn tất chương trình Cử nhân Công nghệ Sinh học, sinh viên có thể tự đảm nhận các chức năng như:
– Thành lập, quản lí và điều hành các công ty, nhà máy, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sinh học.
– Giảng dạy sinh học (đối với sinh học thực nghiệm), công nghệ sinh học ở các trường Đại học, Cao đẳng, trường phổ thông trung học.
– Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực như: sinh học, sinh học thực nghiệm và công nghệ sinh học ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, cơ quan nghiên cứu trực thuộc các bộ ngành, các trường đại học và cao đẳng.
– Làm việc ở các cơ quan có liên quan đến sinh học và công nghệ sinh học của các ngành hoặc các địa phương, các Trung tâm của thành phố, quận, tỉnh, huyện.
– Có trình độ chuyên môn về quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất thuộc các lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược, khoa học, hình sự và công nghiệp nhẹ.
– Tư vấn, tiếp thị, chuyển giao công nghệ tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y dược.